17.10.2011

Riigihangete osakond viib läbi lihthanke Oru pargi maastikukaitseala külastustaristu rekonstrueerimiseks.

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 09. november 2011. a. kell 11.00.

Hankedokumente saab alla laadida aadressilt:

ftp://intranet.rmk.ee/hankedokumendid/Oru_park_rekonstrueerimistood/

Hankele registreeruda ja infot hanke kohta saab e-posti aadressilt hanked@rmk.ee

 19.10.2011

Riigihangete osakond viib läbi hanke Erastvere mõisapargi rekonstrueerimiseks. Teostatavateks töödeks on Erastvere mõisapargis võsa raie ja alusmetsa hooldus, kahjustatud ja kuivanud puude raie ning amortiseerunud rajatiste lammutamine ja likvideerimine

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 10. november 2011.a kell 11.00.
Hankedokumendid:

ftp://intranet.rmk.ee/hankedokumendid/Erastvere_park/

Info hanke kohta ja registreerumine: hanked@rmk.ee20.10.2011

Riigihangete osakond viib läbi lihthanget „Pähni looduskeskuse projekteerimine (2)“. Projekti valmimise ja tellijale üleandmise tähtpäev on 6. veebruar 2012. a.

Hankedokumendid on allalaetavad aadressilt:

ftp://intranet.rmk.ee/hankedokumendid/KKH_projektid/

Täiendav info: hanked@rmk.ee

Pakkumuste esitamise tähtpäev: 8. november 2011. a.25.10.2011

Riigihangete osakond viib läbi lihtsustatud korras teenuste tellimise hanget kaitseväe keskpolügooni Eigu laskeväljal ca 10 ha kändude ja raiejäätmete freesimise tellimiseks.

Hankedokumente saab aadressilt ftp://intranet.rmk.ee/hankedokumendid/freesimine/

Info aadressilt hanked@rmk.ee

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 8. november 2011. a kell 11.0028.10.2011

RMK loodushoiuosakond viib läbi lihthanke RMK loodushoiuosakonna Vahe-Eesti piirkonna Siniallikate jalakäijate silla ehitamiseks.

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 11 november 2011a. Tööde teostamise tähtaeg on 18 mai 2012. Hankedokumentide kohta saab informatsiooni RMK loodushoiuosakonna  Vahe-Eesti piirkonna juhataja Jaanus Käärma´lt tel. 513 9648, e-post jaanus.kaarma@rmk.ee01.11.2011

Riigihangete osakond viib läbi lihthanke Loona mõisa peahoone ehitus- ja remonttööde tellimiseks. Hanke eesmärk on  Loona mõisa peahoone, asukohaga Loona küla Kihelkonna vald Saare maakond, fassaadi renoveerimine, drenaaži ja sadevee kanalisatsiooni välisvõrkude väljaehitus ja küttesüsteemi väljaehitus maaküttele.

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 14. november 2011.a kell 11.00.
Hankedokumendid:

ftp://intranet.rmk.ee/hankedokumendid/Loona_moisa_rek/

Info hanke kohta ja registreerumine: hanked@rmk.ee

 08.11.2011

Riigihangete osakond viib läbi lihthanke Mõisaküla-Umbsoo tee ning Pääsukese ringtee-Villavaka tee rekonstrueerimine (2). Hanke eesmärk on pooleli jäänud ehituse lõpuleviimine.

Rekonstrueerimise käigus toimub olemasoleva tee rekonstrueerimine kokku mahus 12,68 km.

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 23. november 2011.a kell 11.00.
Hankedokumendid:

ftp://intranet.rmk.ee/hankedokumendid/Moisakyla_umbsoo_tee_rek/


Info hanke kohta ja registreerumine: hanked@rmk.ee
10.11.2011

Riigihangete osakond viib läbi lihthanke Reiu taimla kontori- ja abihoone ehitamiseks. Kavandatud hoonetele tuleb rajada kõik projektiga ette nähtud välikommunikatsioonid ja hoonete teenindamiseks vajalikud teed ja platsid.

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 24. november 2011.a kell 11.00.
Hankedokumendid:

ftp://intranet.rmk.ee/hankedokumendid/Reiu_taimla/


Info hanke kohta ja registreerumine hankele: hanked@rmk.ee

 11.11.2011

Riigihangete osakond viib läbi lihthanget „RMK Keila-Joa pargi rekonstrueerimine“ . Tööd peavad olema lõpetatud hiljemalt 31.08.2012.a. Enne pakkumuse esitamist on kohustuslik objektiga tutvumine.

Hankedokumendid on allalaetavad aadressilt:

ftp://intranet.rmk.ee/hankedokumendid/Keila-Joa_pargi_rekonstrueerimine/

Täiendav info: hanked@rmk.ee

Pakkumuste esitamise tähtpäev: 30. november 2011. a.11.11.2011

Riigihangete osakond viib läbi lihthanget „Lehise saematerjali ostmine 2011“. Hankija soovib osta 45 tm lehise saematerjali.

Tarneaeg: hiljemalt 20. detsember 2011.

Hankedokumendid on allalaetavad aadressilt:

ftp://intranet.rmk.ee/hankedokumendid/Lehise_saematerjal/

Täiendav info: katrin.keert@rmk.ee

Pakkumuste esitamise tähtpäev: 24. november 2011. a.