14.03.2011

Riigihangete osakond viib läbi lihtsustatud korras teenuste tellimise hanget lageraie- ja kokkuveoteenuse tellimiseks Kagu regioonis (2011-3). Hanke kogumaht on orienteeruvalt 2 200 000 tm, aastamaht orienteeruvalt 440 000 tm. Hange on jagatud üheteistkümneks (11) osaks (hankelepinguks) aastamahuga orienteeruvalt 40 000 tm. Lepingute kestus alates 1. 07. 2011 – 30.06.2016. Tööde teostamise piirkond on RMK Kagu regioon (valdavalt lõuna pool Suur-Emajõge). Pakkumuste esitamise tähtaeg on 8 aprill 2011. a. kell 11.00.

Hankedokumente saab alla laadida aadressilt:

 ftp://intranet.rmk.ee/hankedokumendid/Kagu_LR_2011_3/

 Hankele registreeruda ja Infot hanke kohta saab e-posti aadressil hanked@rmk.ee


14.03.2011

Riigihangete osakond viib läbi lihtsustatud korras teenuste tellimise hanget harvendusraie- ja kokkuveoteenuse tellimiseks Kagu regioonis (2011-4). Hanke kogumaht on orienteeruvalt 200 000 tm, aastamaht orienteeruvalt 40 000 tm. Hange on jagatud viieks (5) osaks (hankelepinguks) aastamahuga orienteeruvalt 8 000 tm. Lepingute kestus 1. 07. 2011 – 30.06.2016. Tööde teostamise piirkond on RMK Kagu regioon (valdavalt lõuna pool Suur-Emajõge). Pakkumuste esitamise tähtaeg on 8. aprill 2011. a. kell 11.00.

 Hankedokumente saab alla laadida aadressilt:

 ftp://intranet.rmk.ee/hankedokumendid/Kagu_HR_2011_4/

 Hankele registreeruda ja infot hanke kohta saab e-posti aadressil hanked@rmk.ee


23.03.2011

RMK loodushoiuosakond viib läbi lihtmenetlusega hanke RMK loodushoiuosakonna Põhja-Eesti piirkonna loodushoiuobjektide hooldustöödele. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 04. aprill 2011a. Hankedokumentide kohta saab informatsiooni RMK loodushoiuosakonna Põhja-Eesti piirkonna juhataja Jaak Neljandik´ult tel. 505 0485; e-post jaak.neljandik@rmk.ee


23.03.2011

Riigihangete osakond viib läbi lihtmenetlusega hanke:

Karula RP kudemisveekogude puhastamine ja pinnase planeerimistööd

Pakkumuste esitamise tähtpäev 05. aprill 2011. a. Tööde teostamise tähtaeg 15. mai 2011 a.

Hankedokumente ja täiendavat infot hanke kohta saab RMK riigihangete osakonnast:  e-mail hanked@rmk.ee 


23.03.2011

Riigihangete osakond viib läbi lihtmenetlusega hanke:

Matsalu Rahvuspargi jõesootide puhastamine ja kaldavallide tasandamine

Pakkumuste esitamise tähtpäev 07. aprill 2011. a.

Hankedokumente ja täiendavat infot hanke kohta saab RMK riigihangete osakonnast:  e-mail hanked@rmk.ee 


24.03.2011

RMK loodushoiuosakond viib läbi lihtmenetlusega hanke RMK loodushoiuosakonna Kagu-Eesti piirkonna loodushoiuobjektide hooldustöödele. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 12. aprill 2011a. Hankedokumentide kohta saab informatsiooni RMK loodushoiuosakonna Kagu-Eesti piirkonna juhataja Rein Rosenberg´ilt tel. 508 3056; e-post rein.rosenberg@rmk.ee


28.03.2011

RMK loodushoiuosakond viib läbi lihtmenetlusega hanke RMK loodushoiuosakonna Kesk-Eesti piirkonna loodushoiuobjektide hooldustöödele. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 08. aprill 2011a. Hankedokumentide kohta saab informatsiooni RMK loodushoiuosakonna Kesk-Eesti piirkonnast tel. 5304 0484, 435 7164; e-post soomaa.teabepunkt@rmk.ee


29.03.2011

RMK loodushoiuosakond viib läbi lihtmenetlusega hanke RMK loodushoiuosakonna Ida-Eesti piirkonna loodushoiuobjektide hooldustöödele. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 12. aprill 2011a. Hankedokumentide kohta saab informatsiooni RMK loodushoiuosakonna Ida-Eesti piirkonna juhataja Malle Oras´elt tel. 516 9845; e-post malle.oras@rmk.ee


30.03.2011

Riigihangete osakond viib läbi lihtsustatud korras teenuste tellimise hanke:

Metsamaterjali laadimisteenus Narva puiduterminalis 2011

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 12. aprill 2011. a kell 11:00. Hankedokumendid saab alla laadida aadressilt:

ftp://intranet.rmk.ee/hankedokumendid/Narva_laadimisteenus_2011/

Registreeruda tuleb ja täiendavat infot hanke kohta saab e-posti aadressil hanked@rmk.ee


04.04.2011

Riigihangete osakond viib läbi lihthanke:

Maaparandussüsteemide ja teede rekonstrueerimise ning ehitamise keskkonnamõjude ekspertarvamuste tellimine

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 19. aprill 2011. a kell 11:00.

Hankedokumendid: ftp://intranet.rmk.ee/hankedokumendid/Ekspertiisid/

Registreeruda tuleb ja täiendavat infot hanke kohta saab e-posti aadressil katrin.keert@rmk.ee


05.04.2011

RMK loodushoiuosakond viib läbi lihtmenetlusega hanke RMK loodushoiuosakonna Kirde-Eesti piirkonna loodushoiuobjektide hooldustöödele. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 18. aprill 2011a. Hankedokumentide kohta saab informatsiooni RMK loodushoiuosakonna Kirde-Eesti piirkonna juhataja Heinar Juuse´lt tel. 515 9317; e-post heinar.juuse@rmk.ee


06.04.2011

RMK loodushoiuosakond viib läbi lihtmenetlusega hanke RMK loodushoiuosakonna Lääne-Eesti piirkonna loodushoiuobjektide hooldustöödele. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 18. aprill 2011a. Hankedokumentide kohta saab informatsiooni RMK loodushoiuosakonna Lääne-Eesti piirkonna juhataja Tiina Selart´ilt tel. 508 1180; e-post tiina.selart@rmk.ee


06.04.2011

Riigihangete osakond viib läbi lihthanke:

Sangaste ja Erastvere parkide rekonstrueerimisprojektide koostamine

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 28. aprill 2011.a. kell 11:00.

Hankedokumendid: ftp://intranet.rmk.ee/hankedokumendid/Sangaste_Erastvere/

Registreeruda tuleb ja täiendavat infot hanke kohta saab e-posti aadressil katrin.keert@rmk.ee


11.04.2011

Riigihangete osakond viib läbi lihtsustatud korras teenuste tellimise hanget:

Tüveste raie- ja kokkuveoteenuse tellimine

Tellitakse tüveste raie-ja kokkuveoteenust Kaitseväe Keskpolügooni territooriumil ajavahemikus 15.05.-20.06.2011. a (raiutava ala pindala ca 38 ha). Alaga tutvumine toimub 15. aprillil 2011. a. 

Hankedokumendid:

ftp://intranet.rmk.ee/hankedokumendid/tyveste_raie_ja_kokkuvedu_2011/

 Pakkumuste esitamise tähtpäev: 26. aprill 2011. a kell 11:00

Info hanke kohta ja registreerumine: hanked@rmk.ee

 


13.04.2011

Riigihangete osakond viib läbi lihthanget:

 INSPECTOR-3 mõõteseadme ostmine 2011

 Ostetakse pinnase elastsusmooduli tester (mõõteseade) INSPECTOR-3 koos GPS seadmega koordinaatide määramiseks. Pakkumused tuleb esitada hankija koostatud hankedokumentide alusel hiljemalt 26. aprilliks 2011. a kell 11:00.

Hankele saab registreeruda ja hanke kohta saab informatsiooni e-posti aadressilt katrin.keert@rmk.ee


14.04.2011

Riigihangete osakond võtab vastu pakkumusi lihthankes

Suverehvide ostmine 2011

Hankedokumendid: ftp://intranet.rmk.ee/hankedokumendid/suverehvide_ostmine_2011/

Pakkumuste esitamise tähtpäev: 20. aprill 2011.a. kell 11:00.Rehvide tarne tähtpäev 28. aprill 2011.a.

 Info ja pakkumuste elektrooniline esitamine: hanked@rmk.ee


18.04.2011

RMK loodushoiuosakond viib läbi lihtmenetlusega hanke RMK loodushoiuosakonna Kirde-Eesti piirkonna Uusküla telkimisala pingikomplektide renoveerimiseks. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 27. aprill 2011a. Hankedokumentide kohta saab informatsiooni RMK loodushoiuosakonna Kirde-eesti piirkonna juhataja Heinar Juuse´lt tel. 515 9317; e-post heinar.juuse@rmk.ee


19.04.2011

RMK loodushoiuosakond viib läbi lihtmenetlusega hanke RMK loodushoiuosakonna Lõuna-Eesti piirkonna loodushoiuobjektide hooldustöödele (2). Pakkumuste esitamise tähtaeg on 28. aprill 2011a. Hankedokumentide kohta saab informatsiooni RMK loodushoiuosakonna Lõuna-Eesti piirkonna juhataja Tarmo Denks´ilt tel. 518 4294; e-post tarmo.denks@rmk.ee