Riigimetsa Majandamise Keskus korraldab avaliku kirjaliku enampakkumise ilupuude müügiks RMK Tartu taimlast.

Ilupuude üle vaatamine toimub 03.04.2019 ja 10.04.2019 Tartu taimlas ajavahemikul kella 9.00 kuni 15.00. Ülevaatuse aeg leppida eelnevalt kokku telefonil 5064 689 või anneli.oun@rmk.ee

Ilupuud müüakse ühe müügiobjektina, alghinnaga 10 000 (kümme tuhat) eurot.

Kirjalike pakkumiste avamine toimub 12.04.2019 kell 11.00, Rõõmu tee 6 Tartu. Pakkumiste avamine on avalik.

Enampakkumisel osaleja on kohustatud enne pakkumise tegemist:
1. müüdavad ilupuud üle vaatama. Tutvumata jätmise korral ei saa pakkuja hiljem väita, et ta ei olnud teadlik müüdavate taimede seisukorrast.
2. tutvuma juuresolevate enampakkumise tingimustega. Osalemise pakkumuse allkirjastamisega kinnitab osaleja, et on tutvunud ja nõustub kõikide enampakkumise tingimustega;
3. tasuma tagatisraha 1000 (üks tuhat) eurot hiljemalt 12.04.2019 kella 09.00-ks RMK arveldusarvele SEB pangas.

Enampakkumisel osalemiseks tuleb esitada:
1. pakkumine vormil.
2. tagatisraha tasumise maksekorralduse koopia, millel on näha panga rekvisiidid (makse saaja, arve number ja viitenumber)

Tagatisraha makse teostamisel märkida:
 • saaja: Riigimetsa Majandamise Keskus
 • arveldusarve nr SEB pangas: EE881010002021370008 
 • SWIFT: EEUHEE2X
 • viitenumber: 4001109663
 • selgitusse: ilupuude enampakkumine
 • ning kui tasutakse teise isiku eest, siis lisada makse selgitusse ka pakkuja nimi, kelle eest tasutakse.

Pakkumised esitada või saata postiga kirjalikult, 12.04.2019. a hiljemalt kella 11.00-ks aadressil RMK taimla- ja seemnemajandusosakond, Rõõmu tee 6 Tartu 51013.

Pakkumised tuleb esitada suletud ümbrikus, millele on märgitud:
• pakkuja kontaktandmed;
• hoiatusmärge "Mitte avada enne 12.04.2019 enampakkumist!"

Postiga saatmise korral tuleb arvestada, et arvesse võetakse vaid need pakkumised, mille postiteenuse osutaja on Riigimetsa Majandamise Keskusesse (aadressile Rõõmu tee 6 Tartu 51013) edastanud ettenähtud tähtajaks.

Arvesse võetakse ainult tähtaegselt ja nõuetekohaselt esitatud pakkumised. Riigimetsa Majandamise Keskusele pärast nõutud tähtaega toodud pakkumisümbrik tagastatakse saatjale.

Esitatud pakkumist ei võeta arvesse ja pakkujat ei loeta enampakkumisel osalejaks, kui esineb mõni järgmistest puudustest:
 • pakkumine esitatakse või selle toob postiteenuse osutaja Riigimetsa Majandamise Keskusele pärast nõutud tähtaega;
 • esitatud ümbrikult ei ole võimalik aru saada, et see sisaldab pakkumust; 
 • tagatisraha ei ole laekunud pakkumise esitamise tähtajaks;
 • esitatud pakkumissumma on alla alghinna;
 • teise isiku esindamise korral puudub esindusõigus pakkumise esitamiseks;
Enampakkumise võitjaks on kõrgeima pakkumise teinud pakkuja, kellega sõlmitakse müügileping hiljemalt 5 tööpäeva jooksul.

Avaliku kirjaliku enampakkumise tulemused fikseeritakse enampakkumise protokollis. Protokolli koopia edastatakse lihtkirja või e-postiga pakkumise esitanud isikutele kolme tööpäeva jooksul enampakkumise toimumisest arvates aadressile, mis on enampakkumisel osalemise avalduses märgitud.

Pakkumise esitamisega võtab pakkuja endale kohustuse enampakkumise võitmise korral tasuda müügiobjekti eest pakutud hind, sõlmida müügileping ning viia ostetud taimed lepingu sõlmimise järgselt 10 tööpäeva jooksul oma kuludega taimlast ära.

Enampakkumise võitja tagatisraha arvestatakse müügitehingu ettemaksuks, teistele kantakse tagatisraha tagasi samale arvele kust see on laekunud.

Kirjalikult esitatavad küsimused müüdavate taimede või enampakkumisel osalemise tingimuste kohta tuleb esitada hiljemalt kolm tööpäeva enne pakkumiste esitamise tähtaega e-posti aadressil: taimlamajandus@rmk.ee.