RMK  PAKUB TÖÖD LOODUSKAITSE TÖÖJUHILE 

Peamised tööülesanded hakkavad olema:

 • korraldab looduskaitsetööde teostamist Lõuna-Eestis, sh tööde käigus tekkiva metsamaterjali laoarvestust;
 • taotleb kooskõlastusi RMK nimel looduskaitsetööde läbiviimiseks;
 • juhendab töövõtjaid looduskaitsetööde tegemisel;
 • osaleb looduskaitsetööde teostamise juhendite väljatöötamisel.

Ootame Sind kandideerima, kui:

 • omad B-kategooria juhiluba;
 • suhtled ja kirjutad väga heas eesti keeles ja valdad suhtlustasemel teist võõrkeelt;
 • oskad kasutada teksti- ja tabelitöötlusprogramme ja ruumiandmete töötlemise ning analüüsimise tarkvara;
 • omad loodusteadustes akadeemilist kõrgharidust või rakenduslikku kõrgharidust.

RMK-s ootab Sind Eesti looduse hoidmisse panustav töökoht.

Kandideerimiseks palume saata avaldus ja elulookirjeldus hiljemalt 31. oktoobriks 2018 e-posti aadressile ylle.pallo@rmk.ee.

Lisainfo Kaupo Kohv tel 5349 7924.


------------------------------------------------------------------------------------------


RMK  VÕTAB KONKURSI KORRAS TÖÖLE METSAKORRALDAJA SAAREMAA PIIRKONDA 

kelle peamised tööülesanded on:

 • metsaeraldiste takseerkirjelduste koostamine ja uuendamine eraldiseviisilise inventuuri teel;
 • metsaeraldiste ja kvartalite loomine ja uuendamine;
 • metsakorralduse numbri-ja ruumiandmete haldamine ja aktuaalsuse tagamine metsa infosüsteemis.

Parimal kandidaadil on:

 • tunnistus metsakorraldaja eksami ja katsetöö läbimise kohta vastavalt Metsaseaduse § 12- le;
 • geoinfosüsteemi kasutamise kogemus;
 • head eeldused iseseisvaks tööks metsas;
 • hea orienteerumisvõime;
 • B-kategooria juhiload. 

Omalt poolt pakume: 

 • oskustele ja töötulemustele vastavat töötasu

Kandideerimiseks saada palun elulookirjeldus koos motivatsioonikirjaga e-posti aadressile ylle.pallo@rmk.ee.

Lisainfo telefonil 5152641 või e-postiga aadressil arli.aru@rmk.ee.