Müügikalender

Aktuaalseid puidu müügiga seotud kuulutusi vaata siit.

RMK poolt läbi viidavate pakkumiste edukate pakkumuste väljaselgitamiseks võrreldakse pakkumisel esitatud hindasid tarnekohas (tarnetingimusel DAT, Incoterms 2010), taandades ostja lao hinnad metsandiku vahelattu, kasutades selleks RMK veoteenuse keskmisele turuhinnale vastavaid veohindu ja Regio teedemaatriksi alusel arvutatud veokauguseid. Hetkel kehtivaid veohindu vaata siit ja veokauguseid vaata siit. 
 
Tarnetingimusel FOB (Incoterms 2010) pakutud hindadest täiendavalt lahutatavaid lastimiskulusid sadamate lõikes vaata siit.