Dokumendid

Tulenevalt „Avaliku teabe seadusest“ võimaldab RMK kui teabevaldaja oma kodulehe kaudu esitada teabenõuet, sooritada dokumentide otsingut ja tutvuda dokumendiregistriga.

Tee oma valik vasakult menüüst.