Teabenõue

Vastavalt "Avaliku teabe seadusele" on avalik teave teabekandjale jäädvustatud ja dokumenteeritud teave, mis on saadud või loodud seaduses või selle alusel antud õigusaktides sätestatud avalikke ülesandeid täites. Teabenõue on teabevaldajale esitatud taotlus avaliku teabe saamiseks. Teabenõue täidetakse hiljemalt 5 tööpäeva jooksul.

Kui teabenõudjale vastamine eeldab jäädvustatud teabe analüüsimist, sünteesimist või täiendava teabe kogumist ja dokumenteerimist, siis käsitletakse teabenõudja pöördumist selgitustaotlusena ja sellele vastamine toimub "Märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise seaduses" sätestatud korras. Selgitustaotlusele ja märgukirjale vastatakse hiljemalt 30 päeva jooksul alates kirja registreerimisest.

Teabenõude esitamise vorm