RMK arengukava 2021-2022

RMK nõukogu pikendas 20.12.2020 RMK arengukava aastateks 2021-2022.

RMK eesmärgid aastateks 2021-2022

1. suurendada riigimetsamaa tootlikkust, kasvatades juurde 4,8 mln m³ puitu aastas;
2. varuda ja müüa riigimetsast 3,8 mln m³ puitu aastas;
3. võtta kaitse- ja puhkealadel vastu 2,8 miljonit külastust aastas;
4. taastada aastal 2021 16 500 ha ja aastal 2022 19 000 ha ohustatud või ebasoodsas seisundis olevaid elupaiku;
5. teenida 33 miljonit eurot kasumit aastas;
6. püsida kümne Eesti hinnatuma tööandja hulgas ning maksta kõigile oma töötajatele konkurentsivõimelist palka
7. suurendada kohaliku elanikkonna kaasamist metsamajandamise planeerimisse.