RMK koostööprojektid

RMK prioriteetsed koostöövaldkonnad on keskkonnakaitse ja loodusharidus ning metsa mitmekülgse kasutamise propageerimine. RMK aitab ühtlasi edendada looduses liikumist ning seeläbi ka tervislikke eluviise.

RMK osaleb koostööprojektides, mis aitavad kaasa organisatsiooni avalike funktsioonide täitmisele, sh:

  • keskkonnakaitsele, metsa- ja loodusteadlikkuse ning -hoidlikkuse tõstmisele
  • looduses liikumise ja seeläbi tervislike eluviiside propageerimisele
  • metsanduslike ja puidukasutuslike traditsioonide säilimisele ja seotud erialade edenemisele
  • organisatsiooni tuntuse suurendamisele, eesmärkide teadvustamisele ja infoleviku tagamisele (suunatult siht- ja sidusrühmadele).