18.05.2011

RMK loodushoiuosakond viib läbi lihtmenetlusega hanke Elistvere loomapargi söödahoidla ehitamiseks. Pakkumuste esitamise tähtaeg on    01. juuni 2011a. Tööde teostamise tähtaeg on 15. august 2011a. Hankedokumentide kohta saab informatsiooni RMK loodushoiuosakonna Elistvere loomapargi juhilt Sirje Saul´ilt, tel. 515 9305; e-post sirje.saul@rmk.ee


20.05.2011

Riigihangete osakond viib läbi lihtsustatud korras teenuste tellimise hanget harvendusraie ja  kokkuveoteenuste tellimiseks Kirde regioonis (2011-5) ajavahemikul 01. august 2011.a. kuni 31. detsember 2013.a. Hankija soovib sõlmida 7 hankelepingut Kirde regiooni piirkonnas, aga vajadusel kogu RMK.

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 16. juuni 2011. a kell 11.00.

Hankedokumendid: ftp://intranet.rmk.ee/hankedokumendid/Kirde_HR_2011_5/

Info hanke kohta ja registreerumine: hanked@rmk.ee


20.05.2011

Riigihangete osakond viib läbi lihtsustatud korras teenuste tellimise hanget harvendusraie ja  kokkuveoteenuste tellimiseks Kirde regioonis (2011-6) ajavahemikul 01. juuli 2011.a. kuni 30. detsember 2016. a. Hankija soovib sõlmida 2 hankelepingut Kirde regiooni piirkonnas.  

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 09. juuni 2011. a kell 11.00.

Hankedokumendid: ftp://intranet.rmk.ee/hankedokumendid/Kirde_HR_2011_6/

Info hanke kohta ja registreerumine: hanked@rmk.ee


20.05.2011

Riigihangete osakond viib läbi lihtsustatud korras teenuste tellimise hanget harvendusraie ja  kokkuveoteenuste tellimiseks Kirde regioonis (2011-7) ajavahemikul 01. juuli 2011.a. kuni 30. detsember 2014. a. Hankija soovib sõlmida 5 hankelepingut Kirde regiooni piirkonnas.  

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 09. juuni 2011. a kell 11.00.

20.05.2011

Riigihangete osakond viib läbi lihtsustatud korras teenuste tellimise hanget harvendusraie- ja kokkuveoteenuste tellimiseks Edela regioonis (2011-6) ajavahemikul 01. juuli 2011.a. kuni 30. juuni 2013.a. Hankija soovib sõlmida kaheksa hankelepingut. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 02. juuni 2011. a kell 11.00.

Hankedokumendid: ftp://intranet.rmk.ee/hankedokumendid/Edela_HR_2011_6/Info hanke kohta ja registreerumine: hanked@rmk.ee 


Hankedokumendid: ftp://intranet.rmk.ee/hankedokumendid/Kirde_HR_2011_7/

Info hanke kohta ja registreerumine: hanked@rmk.ee


20.05.2011

Riigihangete osakond viib läbi lihtsustatud korras teenuste tellimise hanget harvendusraie- ja kokkuveoteenuste tellimiseks Edela regioonis (2011-4) ajavahemikul 01. juuli 2011.a. kuni 30. juuni 2016.a. Hankija soovib sõlmida ühe hankelepingu (valdavalt Mandri-Eesti osa, ligikaudu 1/3 mahust ka Hiiumaal ja Saaremaal).  Pakkumuste esitamise tähtaeg on 02. juuni 2011.a kell 11.00.

Hankedokumendid: ftp://intranet.rmk.ee/hankedokumendid/Edela_HR_2011_4/

Info hanke kohta ja registreerumine: hanked@rmk.ee


20.05.2011

Riigihangete osakond viib läbi lihtsustatud korras teenuste tellimise hanget harvendusraie- ja kokkuveoteenuste tellimiseks Edela regioonis (2011-5) ajavahemikul 01. juuli 2011.a. kuni 30. juuni 2016.a. Hankija soovib sõlmida kolm hankelepingut. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 02. juuni 2011.a kell 11.00.

Hankedokumendid: ftp://intranet.rmk.ee/hankedokumendid/Edela_HR_2011_5/

Info hanke kohta ja registreerumine: hanked@rmk.ee


30.05.2011

RMK loodushoiuosakond viib läbi lihtmenetlusega hanke RMK loodushoiuosakonna Lääne-Eesti ja Saarte piirkonna vaatlustornide tehnilise seisundi uurimiseks ja kasutuskõlblikkusele hinnangu andmiseks. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 15. juuni 2011a. Hankedokumentide kohta saab informatsiooni RMK loodushoiuosakonna Lääne-Eesti piirkonna külastusjuhilt Marju Pajumets´alt tel.  522 0259; e-post marju.pajumets@rmk.ee


09.06.2011
RMK loodushoiuosakond viib läbi lihtmenetlusega hanke RMK loodushoiuosakonna Kesk-Eesti piirkonna Parika järve linnuvaatlustorni ja matkaraja renoveerimise töödele. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 21 juuni 2011a. Tööde teostamise tähtaeg on 30 september 2011. Hankedokumentide kohta saab informatsiooni RMK loodushoiuosakonna  Kesk-Eesti piirkonna juhataja Ly Laanemets´alt tel. 513 2994; e-post ly.laanemets@rmk.ee

09.06.2011

Riigihangete osakond viib läbi lihtsustatud korras teenuste tellimise hanke:  Raie- ja kokkuveoteenus metsateede ja kraavide ääres ning metsasihtidel 2011

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 21. juuni 2011. a kell 11:00. Hankedokumendid: ftp://intranet.rmk.ee/hankedokumendid/Raie_ja_kokkuveoteenus_2011/

Registreeruda tuleb ja täiendavat infot hanke kohta saab e-posti aadressil reelika.sirge@rmk.ee


14.06.2011

Riigihangete osakond viib läbi lihtsustatud korras teenuste tellimise hanke Parkide hooldustööd 2011 . Hankega soovitakse tellida parkide hooldustöid Hiiu-, Jõgeva-, Järva-, Pärnu-, Tartu- ja Võrumaal. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 30. juuni 2011.a kell 11.00.

Hankedokumendid: ftp://intranet.rmk.ee/hankedokumendid/Hooldustood_pargid/

Info hanke kohta ja registreerumine: hanked@rmk.ee


14.06.2011

Riigihangete osakond viib läbi lihtsustatud korras teenuste tellimise hanke Sihtide hooldustööd 2011 . Hankega soovitakse tellida sihtide hooldustöid Jõgeva-, Põlva- ja Tartu maakonnas. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 30. juuni 2011.a kell 11.00.

Hankedokumendid ftp://intranet.rmk.ee/hankedokumendid/Hooldustood_sihid/

Info hanke kohta ja registreerumine: hanked@rmk.ee


14.06.2011

Riigihangete osakond viib läbi lihtsustatud korras teenuste tellimise hanke Maastiku hooldustööd 2011. Hankega soovitakse tellida maastiku hooldustöid Hiiu-, Jõgeva-, Järva-, Lääne, Lääne-Viru-, Põlva-, Tartu-, Valga-, Viljandi- ja Võru maakonnas. Hankedokumendid: ftp://intranet.rmk.ee/hankedokumendid/Hooldustood_maastiku/

Info hanke kohta ja registreerumine: hanked@rmk.ee


14.06.2011

Riigihangete osakond viib läbi lihtsustatud korras teenuste tellimise hanke Looduskaitsetööd 2011. Hankega soovitakse tellida looduskaitsetöid Harju-, Hiiu-, Jõgeva-, Lääne-, Lääne-Viru-, Põlva-, Pärnu-, Tartu- ja Valga maakonnas. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 30. juuni 2011.a kell 11.00.

Hankedokumendid: ftp://intranet.rmk.ee/hankedokumendid/Hooldustood_looduskaitse/

Info hanke kohta ja registreerumine: hanked@rmk.ee


14.06.2011

RMK Riigihangete osakond viib läbi lihthanke Geoloogiliste uuringutööde tellimine 2011. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 29.06.2011 kell 11.00. Tööde hankijale lõpliku üleandmise tähtaeg on 01.03.2012.

Hankedokumendid: ftp://intranet.rmk.ee/hankedokumendid/geol-uuringud/

 

Info hanke kohta ja registreerumine: hanked@rmk.ee


15.06.2011

Riigihangete osakond viib läbi lihtsustatud korras teenuste tellimise hanget harvendusraie ja  kokkuveoteenuste tellimiseks Kagu regioonis (2011-5) ajavahemikul 01. juuli 2011.a. kuni 30. juuni 2016. a. Hankija soovib sõlmida 7 hankelepingut Kagu regiooni piirkonnas.  

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 28. juuni 2011. a kell 11.00.

Hankedokumendid: ftp://intranet.rmk.ee/hankedokumendid/Kagu_HR_2011_5/

Info hanke kohta ja registreerumine: hanked@rmk.ee


15.06.2011

RMK loodushoiuosakond viib läbi lihtmenetlusega hanke RMK loodushoiuosakonna Tallinna piirkonna Türisalu MKA kahe vaateplatvormi rekonstrueerimise koos projekteerimisega töödele .

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 27 juuni 2011a. Tööde teostamise tähtaeg on 30 september 2011. Hankedokumentide kohta saab informatsiooni RMK loodushoiuosakonna  Tallinna piirkonna juhataja Kristjan Maasalu´lt tel. 5646 0209, e-post kristjan.maasalu@rmk.ee .


15.06.2011

Riigihangete osakond viib läbi lihtsustatud korras teenuste tellimise hanget lageraie, raadamise ja  kokkuveoteenuste tellimiseks Kagu regioonis (2011-6) ajavahemikul 01. juuli 2011.a. kuni 30. juuni 2016. a. Hankija soovib sõlmida 2 hankelepingut Kagu regiooni piirkonnas.  

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 28. juuni 2011. a kell 11.00.

Hankedokumendid: ftp://intranet.rmk.ee/hankedokumendid/Kagu_LR_2011_6/

Info hanke kohta ja registreerumine: hanked@rmk.ee