Kõrvemaa ja Jõgevamaa külastusaladKõrvemaa ja Jõgevamaa külastusalade külastuskorralduskavas käsitletakse järgnevaid RMK majandatavaid puhke- ja kaitsealasid:
  • Aegviidu-Kõrvemaa puhkeala
  • Endla looduskaitseala
  • Tartu-Jõgeva puhkeala põhjaosa (sh. Elistvere loomapark)
Külastuskorralduskava materjalid:
Kõrvemaa ja Jõgevamaa külastusalade külastuskorralduskava
Lisa 1. Kõrvemaa ja Jõgevamaa külastusalade analüüsi kokkuvõte ja profileerimine
Lisa 2. Kõrvemaa ja Jõgevamaa külastusalade külastusobjektide prioriteetsus
Lisa 3. Kõrvemaa ja Jõgevamaa külastusalade väärtuste eksponeerimise kaardistamine ja laekunud ettepanekud
Lisa 4. Kõrvemaa ja Jõgevamaa külastusalade külastuskorralduskava osas laekunud ettepanekud
Lisa 5. Kõrvemaa ja Jõgevamaa külastusalade külastusobjektide juurdepääsuteed
Lisa.5 Kõrvemaa ja Jõgevamaa külastusalade tsoneerimine

Täitmise aruanded
Külastuskorralduskava 2020. aasta täitmise aruanne
Külastuskorralduskava 2021. aasta täitmise aruanne
Külastuskorralduskava 2022. aasta täitmise aruanne

Külastajauurigu materjalid
Külastajauuringu tulemused 2015 Aegviidu-Kõrvemaa puhkeala
Külastajauuringu tulemused 2017 Endla looduskaitseala
Külastajauuringu tulemused 2015 Tartu-Jõgeva puhkeala

Töörühma kohtumise materjalid:
Töörühma kohtumise sissejuhatav ettekanne
Töörühma kohtumise memo

Algsed kava materjalid:
Kõrvemaa-Jõgevamaa külastusalade külastuskorralduskava 1. tööversioon
Kõrvemaa-Jõgevamaa külastusalade analüüs ja profileerimine
Kõrvemaa-Jõgevamaa külastusalade loodusobjektide prioriteetsus
Kõrvemaa ja Jõgevamaa külastusalade külastuskorralduskava 2. versioon
Kontaktisikud:
Andri Plato
Külastusala juht
andri.plato@rmk.ee
Kerli Karoles-Viia
Kavandamisspetsialist
kerli.karoles-viia@rmk.ee

Ettepanekute esitamine:
ettepanekud ja probleemid palume esitada kontaktisikutele kasutades allolevat vormi:
Ettepaneku esitamise vorm