Kõrgendatud avaliku huviga projektid

Siin lehel avaldatakse RMK külastuskorraldusosakonnas töös olevate ja avalikkusele huvi pakkuvate projektide erinevate staadiumite materjalid. Materjalid hoitakse kodulehel nii kaua kui tegevus on teostatud või mõnel muul põhjusel lõpetatud.
Soovime selle kaudu anda avalikkusele võimaluse oluliste projektide osas kaasa rääkida. Oma ettepanekute esitamiseks palume kasutada iga projekti juures olevat ettepanekute vormi.
Lisaküsimuste korral võtta ühendust iga projekti juures esitatud kontaktisikuga.