Taimla- ja seemnemajandus

RMK taimla- ja seemnemajanduse osakonna ülesandeks on kasvatada kvaliteetseid metsataimi riigimetsa istutamiseks. Põhiliselt kasvatatakse kuuseistikuid ja männiseemikuid, vähemal määral ka kaseistikuid ja teisi lehtpuid.

RMK kasvatab metsataimi kasvuhoonetes ja avamaataimlates. Aastas saab istutusküpseks keskmiselt 10 miljonit mändi, 9 miljonit kuuske ning 2 miljonit kaske ja teisi lehtpuid.

Taimla- ja seemnemajanduse valdkonda juhitakse Tartust. RMK taimlad asuvad üle Eesti: Iisakus, Räpinas, Tartus, Reius, Maranal, Kullengal, Purilas ja Rullis.