16.01.2012Riigihangete osakond viib läbi avatud hankemenetlusega hanget Elistvere väliõppeklassi ja õueala rajatiste ehitamiseks.

Hankele registreerimine ja hankedokumendid kättesaadavad riigihangete registris aadressil: https://riigihanked.riik.ee/register/hange/130343

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 10. veebruar 2012.a kell 11.00.

Info hanke kohta: hanked@rmk.ee


19.01.2012


RMK loodushoiuosakond viib läbi lihthanke RMK loodushoiuosakonna Ida-Eesti piirkonna Alam-Pedja LKA loodusväärtuste hoidmiseks vajalike rajatiste rekonstrueerimiseks.

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 07 veebruar 2012a. Tööde valmimise tähtaeg on 20 juuli 2012. Hankedokumentide kohta saab informatsiooni RMK loodushoiuosakonna  Ida-Eesti piirkonna külastusjuhilt Andri Plato´lt  tel. 5400 4851, e-post andri.plato@rmk.ee


23.01.2011

RMK loodushoiuosakond viib läbi lihthanke RMK loodushoiuosakonna Kirde-Eesti piirkonna Kotka ja Selisoo matkaraja rekonstrueerimiseks.

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 07 veebruar 2012a. Tööde valmimise tähtaeg on 30 mai 2012. Hankedokumentide kohta saab informatsiooni RMK loodushoiuosakonna  Kirde-Eesti piirkonna juhatajalt Heinar Juuse´lt  tel. 515 9317, e-post heinar.juuse@rmk.ee


25.01.2012

Riigihangete osakond viib läbi lihtsustatud korras teenuste tellimise hanke Metsaparandustalituse võsa-, peenmetsa- ja metsaraie ja kokkuveo teenus 2012-2015.

Hankega tellitakse võsa-, peenmetsa- ja metsaraie ja kokkuveo teostamise teenust aastatel 2012-2015 teeäärte ja rekonstrueeritavate metsamaaparandussüsteemide hooldamisel.

Pakkumused esitada hiljemalt 14. veebruariks 2012. a kell 11.00 aadressile: RMK riigihangete osakond, Rõõmu tee 2, 51013 TARTU.

Hankedokumendid ja hankele registreerimine aadressilt: https://riigihanked.riik.ee/register/hange/130675

Täiendav info e-posti aadressilt: hanked@rmk.ee


27.01.2012

Riigihangete osakond viib läbi lihtsustatud korras teenuste tellimise hanke Metsamaterjali laadimine RMK Narva puiduterminalis 2012.

Hankega tellitakse metsamaterjali laadimisteenust RMK Narva puiduterminalis Eesti Energia Narva Elektrijaamad AS Balti Elektrijaama territooriumil, asukohaga Elektrijaama tee 59, 21004 Narva, orienteeruvalt ajavahemikul 06.02.2012-31.12.2012.

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 06. veebruar 2012. a kell 11.00.

Hankedokumendid:

ftp://intranet.rmk.ee/hankedokumendid/Metsamater_laad_Narva_2012/

Info hanke kohta ja registreerumine: hanked@rmk.ee


30.01.2012


RMK loodushoiuosakond viib läbi lihthanke RMK loodushoiuosakonna Saarte piirkonna Hiiu maakonnas Tihu looduskaitsealal külastust suunavale taristule rekonstrueerimisprojekti koostamiseks.

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 20 veebruar 2012a. Tööde valmimise tähtaeg on 30 aprill 2012. Hankedokumentide kohta saab informatsiooni RMK loodushoiuosakonna  Saarte piirkonna külastusjuht Üllar Soonik´ult  tel. 515 8901, e-post ullar.soonik@rmk.ee30.01.2012

Riigihangete osakond viib läbi lihthanke Vahe-Eesti piirkonna külastustaristu rekonstrueerimisprojektide koostamiseks.

Hankele registreerimine ja hankedokumendid kättesaadavad riigihangete registris aadressil: https://riigihanked.riik.ee/register/hange/130917

Hankedokumente saab alla laadida ka: ftp://intranet.rmk.ee/hankedokumendid/Vahe_Eesti_proj_ne/

 

Info hanke kohta: hanked@rmk.ee

 

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 14. veebruar 2012.a kell 11.00.


14.02.2011

RMK loodushoiuosakond viib läbi lihthanke RMK loodushoiuosakonna Kirde-Eesti piirkonna Selisoo matkaraja rekonstrueerimiseks.

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 21 veebruar 2012a. Tööde valmimise tähtaeg on 15 juuni 2012. Hankedokumentide kohta saab informatsiooni RMK loodushoiuosakonna  Kirde-Eesti piirkonna juhatajalt Heinar Juuse´lt  tel. 515 9317, e-post heinar.juuse@rmk.ee


21.02.2012

Riigihangete osakond soovib lihtsustatud korras tellida ümarpuidu käitlemise teenuseid Kunda ja Lehtma sadamates (pakkuja peab olema teenuste osutamise asukoha sadama operaator või haldaja või tema poolt hanke objektiks olevate teenuste osutamiseks antud õigusi valdav isik). Lepingu tähtaeg alates orienteeruvalt 01. märtsist 2012. kuni 31. detsembrini 2012.a. Täiendav info e-posti aadressil: hanked@rmk.ee


Pakkumuste esitamise tähtaeg on 29.02.2012. a kell 11.00.