17.08.2012

RMK looduskaitsetalitus viib läbi lihtsustatud korras teenuse tellimise hanke maastikuhooldustööde tegemiseks.

Hankedokument

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 30. august 2012. Hankedokumentide kohta saab informatsiooni  RMK looduskaitsetalituse juhatajalt Kristo Kokk´alt tel.503 6887; e-post kristo.kokk@rmk.ee



22.08.2012

Riigihangete osakond viib läbi lihtsustatud korras tellitavate hanke maapinna mehhaniseeritud ettevalmistamise tellimiseks metsauuenduseks Kagu ja Edela regioonides.

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 30. august 2012. a kell 11.00.  Hankele registreerimine ja hankedokumendid on kättesaadavad riigihangete registris aadressil: https://riigihanked.riik.ee/register/hange/136592.

Info hanke kohta e-posti aadressil hanked@rmk.ee.