RMK töötajate koosseis 2017

RMK töötajad valdkonniti seisuga 1. jaanuar 2017

Tegevusvaldkond

Juhid

Spetsialistid

Tööjuhid

Töölised

Kokku

Maakasutus

21

13

0

0

34

Metsamajandus

8

30

96

169

303

Metsakorraldus

1

4

66

0

71

Taimla- ja seemnemajandus

1

9

11

59

80

Puiduturustus

1

9

2

0

12

Külastuskorraldus

2

37

10

38

87

Looduskaitse

2

10

0

4

16

Administratsioon

13

58

0

14

85


49

170

185

284

688