RMK töötajate koosseis 2010

RMK töötajate koosseis seisuga 1. jaanuar 2010

Ametikohad / Vanus kuni 20 21-30 31-40 41-50 51-60 üle 60 Kokku Kokku

N
M
N
M
N
M
N
M
N
M
N
M
N
M
N+M
Direktorid, juhatajad, metsaülemad
0
0
0
1
5
12
3
18
2
6
0
1
10
38
48
Spetsialistid
1
0
13
19
29
40
49
30
25
33
3
6
120
128
248
Tööjuhid / metsnikud
0
0
1
23
2
56
17
55
10
40
0
1
30
175
205
Töölised
1
0
4
8
15
45
23
99
26
80
7
27
76
259
335
Kokku
2
0
18
51
51
153
92
202
63
159
10
35
236
600
836