RMK Põlula kalakasvandusest asustati jõgedesse lõhe, siia ja tuura noorkalu 29.10

RMK Põlula kalakasvatustalitus asustas oktoobrikuu alguses Põhja-Eesti jõgedesse ning Pärnu jõkke kokku üle 212 000 lõhe, siia ja tuura noorkala.