RMK taimlates tänavu üle 14 miljoni koolitee alustaja  21.09

RMK taimlates koolitati 15. maist kuni 15. septembrini põldudele edasi kasvama 11,5 miljonit kuuske, 2,5 miljonit kaske ja 240 000 sangleppa.