RMK kõneisikud

Nimi
Amet
Teemad
Kontaktid
Pilt
Aigar Kallas
Juhatuse esimees
RMK üldteemad
Tel 676 7299, 528 1299

Tavo Uuetalu
Juhatuse liige
Metsamajanduslikud tööd Tel 676 7069, 504 5069

Kristjan TõnissonJuhatuse liige
Looduskasutus, loodusväärtuste kaitse korraldamineTel
5691 8728

Veiko Eltermann
Metsakorraldustalituse juhataja
Metsavarude andmed
Tel 676 7327, 508 2027

Marge Rammo
Külastuskorraldus-
osakonna juhataja
Loodushoid, puhkus riigimetsas, looduses liikumine
Tel 676 7530, 513 7035

Ulvar Kaubi
Puiduturustusosakonna juhataja
Puidu müük, puidu mõõtmine
Tel 676 7042, 513 7042

Kalev Männiste
Jahindusosakonna peaspetsialist
Jahipidamine riigimetsas, ulukite seire
Tel 676 7570, 513 9642

Esko Krinal
Taimla- ja seemnemajandus-osakonna juht
Taimede ja seemnete kasvatus, müük
Tel 676 7430, 503 8430

Sille
Ader
Kommunikatsiooniosakonna juhatajaKõik teemadTel 
5666 5896
 


Tugiteenuste kõneisikud

Nimi
Amet
Teemad
Kontaktid
Pilt
Reimo Kõps
Riigihangete osakonna juhataja
Riigihanked
Tel 676 7150,
513 9350

Ülle Pällo
Personaliosakonna juhataja
Personalijuhtimine, koolitus, värbamine, palgakorraldus,  kollektiivlepingud
Tel 676 7536,
513 9646

Jaan Schults
IT-juht
Info- ja sidesüsteemid
Tel 676 7523,
528 2363

Mare Hiiesalu
Õigusosakonna juhataja
Õigusaktid, lepingud
Tel 676 7811,
501 0811

Piret LantinSiseaudititalituse juhataja
Sisekontrolli süsteemide auditeerimine ja nõustamine
Tel 676 7515,
503 8530

Elisabeth Ivask
Teabehaldusosakonna juhataja
Asjaajamine, arhiiv
Tel 676 7007,
510 0907

Andrus Lauren
Kinnisvaraosakonna juhataja
Kinnisvara haldamine ja korrashoiu korraldamine, riigivara müük
Tel 676 7694,
501 2694