Noorkalade kasvatamine

Põlula kalakasvanduse põhilistest töödest ja seal kasutatavatest töövõtetest annab ülevaate õppefilm „Lõhering" (Unifilm, 2001).