Taaspüügiteate saatmine

Kalamärgisel oleva info saatmiseks täida ära allolev ankeet. Soovi korral saad selle info saata ka makstud vastusega ümbrikus või e-posti aadressil margis@rmk.ee (too ära sama info, mis küsitud ankeedis).

Märgistatud kala taaspüügiteate eest saadame vastuskirja noorkalade asustamisandmetega ja landi ning Eestis alaliselt elavatele isikutele maksame tasu 5,11 eurot vastavalt kehtestatud korrale

Ankeet

Email again:
Ankeedis esitatud isikuandmed on kaitstud ja neid ei edastata kolmandatele osapooltele.
Lisainfo:
tel 5621 2135 
e-post margis@rmk.ee

Andmekaitsetingimused