Noorkalade asustamine

Põlulas on kalakasvatuskeskuse loomisest alates kuni praeguseni kasvatatud lõhelisi – peamiselt lõhet, aga ka meriforelli ning vähesel määral jõeforelli. Noorkalad asustatakse jõgedesse, et taastada Eesti kalavaru. 

Kokku on looduslikesse veekogudesse asustatud üle viie miljoni 
noorkala – lõhet alates 1997. aastast, meriforelli  alates 2001. aastast
ning jõeforelli aastail 2001–2005.

Lõhed

Põlula kalakasvandusest aastail 1997-2021 jõgedesse asustatud lõhed vanuse järgi (tk):
 • samasuvised – 1 904 000
 • üheaastased ja kahesuvised – 2 415 000
 • kaheaastased – 1 000 000
Asustatud lõhede jaotus jõgede ja vanuse kaupa (tk):Meriforellid

Põlula kalakasvandusest aastail 2001-2020 jõgedesse asustatud meriforellid vanuse järgi (tk):
 • samasuvised – 397 000
 • üheaastased ja kahesuvised – 187 000
 • kaheaastased – 112 000

Asustatud meriforellide jaotus jõgede  ja vanuse kaupa (tk):


Jõeforellid

Põlula kalakasvandusest aastail 2001–2005 jõgedesse asustatud jõeforellid vanuse järgi (tk):

 • samasuvised  6000
 • üheaastased ja kahesuvised – 47 000
 • kaheaastased ja vanemad – 3000 

Asustatud jõeforellide jaotus jõgede  ja vanuse kaupa (tk):


Siig

Põlula kalakasvandusest aastail 2016-2021 asustatud siiad vanuse järgi (tk):

 • vastsed – 634 000
 • samasuvised – 127 000

Atlandi tuur

Põlula kalakasvandusest aastal 2019-2020 asustatud Atlandi tuurad vanuse järgi (tk):
 • samasuvised - 7000
 • kahesuvised - 1100