RIIGIMETSA MAJANDAMISE KESKUS

 

korraldab Vormsi saarel kasvava metsa raieõiguse müügiks avaliku kirjaliku enampakkumise

 

Pakkumine korraldatakse lähtudes Vabariigi Valitsuse 4. jaanuari 2007. a määruse nr 1 „Riigimetsas kasvava metsa raieõiguse ja metsamaterjali müügi kord”

Pakkumise objektiks on Vormsi saarel ajavahemikul märts 2017. a kuni 15. aprill 2018. a raieõiguse võõrandamisega raiutavad raielangid. Müügiobjektide nimekirja, raielankide asukoha, pindala, sesoonsuse, hinnangulise tagavara, alghinna jm . info ning pakkumuse esitamise vormi leiad siit.

Enampakkumisel võivad osaleda kõik isikud, kes:

• on seisuga 27. märts 2017 täitnud müügi korraldajaga varem sõlmitud lepingutest tulenevad kohustused, mille täitmise tähtaeg on saabunud;

• on allkirjaga kinnitanud oma nõusoleku pakkumise tingimustega, sealhulgas tasuda ennem raieõiguse omandamist ettemaksu kogu müügiobjekti maksumuses koos käibemaksuga.

Enampakkumisel osaleda sooviv isik peab esitama vormikohase pakkumuse kinnises ümbrikus hiljemalt 27. märts 2017 kell 10:00 müügi korraldajale aadressil Toompuiestee 24, 10149 Tallinn. Ümbrikule kirjutada märgusõnad “Raieõiguse pakkumus”. Digitaalselt allkirjastatult võib pakkumuse esitada hiljemalt 27. märts 2017 kell 10:00 e-postiga aadressile puiduturustus@rmk.ee, märkides digikonteineris asuva faili nimeks „Raieõiguse pakkumus“.

Vormikohane pakkumus peab sisaldama järgmisi andmeid:

  1. sooviavaldaja nimi, registrikood, aadress ja kontakttelefon;
  2. allkirjaga kinnitatud nõusolek pakkumise tingimustega;
  3. võõrandada soovitavate müügiobjektide nimekiri ja pakkumus müügiobjektile;
  4. sooviavalduse esitamise kuupäev, esindusõigust omava isiku nimi ja allkiri;
  5. volikiri, kui esindusõigus ei ole tuvastatav äriregistrist; 

Pakkumused avatakse 27. märtsil 2017 kell 10:15 müügi korraldaja aadressil Toompuiestee 24, 10149 Tallinn. Lisainformatsioon enampakkumise kohta tel 514 2146, e-post: puiduturustus@rmk.ee


NB! Vormsi saarel korraldab hetkel raieõiguse enampakkumist ka MTÜ Läänemaa Metsaühistu:
http://www.eramets.ee/advertisement/10-04-laanemaa-metsauhistu-enampakkumine-hind-8000eurot/
http://www.eramets.ee/advertisement/10-04-laanemaa-metsauhistu-enampakkumine-hind-6500eurot/