RIIGIMETSA MAJANDAMISE KESKUS

korraldab metsamaterjali müügiks avaliku elektroonilise enampakkumise

Enampakkumine korraldatakse lähtudes Vabariigi Valitsuse 4. jaanuari 2007. a määrusest nr 1 „Riigimetsas kasvava metsa raieõiguse ja metsamaterjali müügi kord”.

Enampakkumine avatakse 19.04.2016 kell 10:00 internetikeskkonnas aadressil www.metsaoksjon.ee 

Pakkumisele registreerimine lõppeb 30 minutit enne pakkumise esitamise tähtaega.

Pakkumine on dünaamilise (5 minutilise perioodiga pikeneva) lõpuga. 

155 m3 madalakvaliteedilisi kasepalke Jõgevamaal RMK Halliku metsandikus

Palkide pikkus 2,7;3,0 m +ülemõõt, ladvaläbimõõt 15-60 cm, kvaliteet: punasüdamik lubatud kogu otspinna ulatuses, okste arv ja suurus piiramatu, lihtkõverus kuni 3,5% , liitkõverusega palkidel ei tohi ükski mõõdetav lihtkõverus ületada poolt lubatud lihtkõveruse väärtusest, pehmemädanik lubatud palgi ühel otsal läbimõõduga kuni 1/3 palgi diameetrist, lubatud lõhed, vigastused, mõlud. Kvaliteediga on võimalik tutvuda ladudes

Tarneperiood 27.04.2016-20.05.2016

Alghind Müüja laos 34,00 EUR/ m3 millele lisandub veokulu ja käibemaks

Pakkumise esitamise tähtaeg 26.04.2016 kell 9:20

Minimaalne müüdav kogus 60 m3

 

25 m3 madalakvaliteedilisi kasepalke Jõgevamaal RMK Laiuse metsandikus

Palkide pikkus 2,7;3,0 m +ülemõõt, ladvaläbimõõt 15-60 cm, kvaliteet: punasüdamik lubatud kogu otspinna ulatuses, okste arv ja suurus piiramatu, lihtkõverus kuni 3,5% , liitkõverusega palkidel ei tohi ükski mõõdetav lihtkõverus ületada poolt lubatud lihtkõveruse väärtusest, pehmemädanik lubatud palgi ühel otsal läbimõõduga kuni 1/3 palgi diameetrist, lubatud lõhed, vigastused, mõlud. Kvaliteediga on võimalik tutvuda ladudes

Tarneperiood 27.04.2016-20.05.2016

Alghind Müüja laos 34,00 EUR/ m3 millele lisandub veokulu ja käibemaks

Pakkumise esitamise tähtaeg 26.04.2016 kell 9:40

Minimaalne müüdav kogus 25 m3

 

310 m3 madalakvaliteedilisi kasepalke Jõgevamaal RMK Pikknurme metsandikus

Palkide pikkus 2,7;3,0 m +ülemõõt, ladvaläbimõõt 15-60 cm, kvaliteet: punasüdamik lubatud kogu otspinna ulatuses, okste arv ja suurus piiramatu, lihtkõverus kuni 3,5% , liitkõverusega palkidel ei tohi ükski mõõdetav lihtkõverus ületada poolt lubatud lihtkõveruse väärtusest, pehmemädanik lubatud palgi ühel otsal läbimõõduga kuni 1/3 palgi diameetrist, lubatud lõhed, vigastused, mõlud. Kvaliteediga on võimalik tutvuda ladudes

Tarneperiood 27.04.2016-20.05.2016

Alghind Müüja laos 34,00 EUR/ m3 millele lisandub veokulu ja käibemaks

Pakkumise esitamise tähtaeg 26.04.2016 kell 10:00

Minimaalne müüdav kogus 60 m3

 

70 m3 madalakvaliteedilisi kasepalke Jõgevamaal RMK Põltsamaa metsandikus

Palkide pikkus 2,7;3,0 m +ülemõõt, ladvaläbimõõt 15-60 cm, kvaliteet: punasüdamik lubatud kogu otspinna ulatuses, okste arv ja suurus piiramatu, lihtkõverus kuni 3,5% , liitkõverusega palkidel ei tohi ükski mõõdetav lihtkõverus ületada poolt lubatud lihtkõveruse väärtusest, pehmemädanik lubatud palgi ühel otsal läbimõõduga kuni 1/3 palgi diameetrist, lubatud lõhed, vigastused, mõlud. Kvaliteediga on võimalik tutvuda ladudes

Tarneperiood 27.04.2016-20.05.2016

Alghind Müüja laos 34,00 EUR/ m3 millele lisandub veokulu ja käibemaks

Pakkumise esitamise tähtaeg 26.04.2016 kell 10:20

Minimaalne müüdav kogus 70 m3

 

200 m3 madalakvaliteedilisi kasepalke Tartumaal RMK Lohkva laos

Palkide pikkus 2,7;3,0;3,2; 3,8 m m +ülemõõt, ladvaläbimõõt 15-60 cm, kvaliteet: punasüdamik lubatud kogu otspinna ulatuses, okste arv ja suurus piiramatu, lihtkõverus kuni 3,5% , liitkõverusega palkidel ei tohi ükski mõõdetav lihtkõverus ületada poolt lubatud lihtkõveruse väärtusest, pehmemädanik lubatud palgi ühel otsal läbimõõduga kuni 1/3 palgi diameetrist, lubatud lõhed, vigastused, mõlud. Kvaliteediga on võimalik tutvuda ladudes

Tarneperiood 27.04.2016-17.06.2016

Alghind Müüja laos 34,00 EUR/ m3 millele lisandub veokulu ja käibemaks

Pakkumise esitamise tähtaeg 26.04.2016 kell 10:40

Minimaalne müüdav kogus 60 m3

 

250 m3 madalakvaliteedilisi kasepalke Valgamaal RMK Otepää laos

Palkide pikkus 3,0;32;45;48 m +ülemõõt, ladvaläbimõõt 15-60 cm, kvaliteet: punasüdamik lubatud kogu otspinna ulatuses, okste arv ja suurus piiramatu, lihtkõverus kuni 3,5% , liitkõverusega palkidel ei tohi ükski mõõdetav lihtkõverus ületada poolt lubatud lihtkõveruse väärtusest, pehmemädanik lubatud palgi ühel otsal läbimõõduga kuni 1/3 palgi diameetrist, lubatud lõhed, vigastused, mõlud. Kvaliteediga on võimalik tutvuda ladudes

Tarneperiood 27.04.2016-17.06.2016

Alghind Müüja laos 34,00 EUR/ m3 millele lisandub veokulu ja käibemaks

Pakkumise esitamise tähtaeg 26.04.2016 kell 11:00

Minimaalne müüdav kogus 60 m3

 

30 m3 madalakvaliteedilisi kasepalke Jõgevamaal RMK Torma metsandikus

Palkide pikkus 2,7;3,0 m +ülemõõt, ladvaläbimõõt 15-60 cm, kvaliteet: punasüdamik lubatud kogu otspinna ulatuses, okste arv ja suurus piiramatu, lihtkõverus kuni 3,5% , liitkõverusega palkidel ei tohi ükski mõõdetav lihtkõverus ületada poolt lubatud lihtkõveruse väärtusest, pehmemädanik lubatud palgi ühel otsal läbimõõduga kuni 1/3 palgi diameetrist, lubatud lõhed, vigastused, mõlud. Kvaliteediga on võimalik tutvuda ladudes

Tarneperiood 27.04.2016-20.05.2016

Alghind Müüja laos 34,00 EUR/ m3 millele lisandub veokulu ja käibemaks

Pakkumise esitamise tähtaeg 26.04.2016 kell 11:20

Minimaalne müüdav kogus 30 m3

 

20 m3 lehisepalke Ida-Virumaal RMK Permisküla metsandikus

Palkide pikkus 3,0 m +ülemõõt, ladvaläbimõõt 16-60 cm, kvaliteet vastavalt RMK palkide standardile, Tabel 2.1. okaspuupalkide kvaliteedinõuded, kvaliteediga on võimalik tutvuda oksjoniobjekti asukohas

Tarneperiood 27.04.2016-20.05.2016

Alghind Müüja laos 57,00 EUR/ m3 millele lisandub veokulu ja käibemaks

Pakkumise esitamise tähtaeg 26.04.2016 kell 11:40

Minimaalne müüdav kogus 20 m3

 

90 m3 lehisepalke Tartumaal RMK Tartu metsandikus

Palkide pikkus 4,2,6,0 m +ülemõõt, ladvaläbimõõt 18-60 cm, kvaliteet vastavalt RMK palkide standardile, Tabel 2.1. okaspuupalkide kvaliteedinõuded, kvaliteediga on võimalik tutvuda oksjoniobjekti asukohas

Tarneperiood 27.04.2016-20.05.2016

Alghind Müüja laos 62,00 EUR/ m3 millele lisandub veokulu ja käibemaks

Pakkumise esitamise tähtaeg 26.04.2016 kell 12:00

Minimaalne müüdav kogus 30 m3

 

350 m3 männipalke Valgamaal RMK Koorküla metsandikus

Palkide pikkus 3,6-5,4 m +ülemõõt (pikkuste ligilähedane jaotus: 36 dm - 10%; 39 dm -10 %; 43 dm -10 %; 45 dm -10 %; 48 dm -20 %; 51 dm -20 %; 54 dm -20 %), ladvaläbimõõt 18-60 cm, kvaliteet vastavalt RMK palkide standardile, Tabel 2.1. okaspuupalkide kvaliteedinõuded, kvaliteediga on võimalik tutvuda oksjoniobjekti asukohas

Tarneperiood 27.04.2016-15.05.2016

Alghind Müüja laos 65,00 EUR/ m3 millele lisandub veokulu ja käibemaks

Pakkumise esitamise tähtaeg 26.04.2016 kell 12:20

Minimaalne müüdav kogus 350 m3

 

445 m3 männipalke Valgamaal RMK Valga metsandikus

Palkide pikkus 3,6-5,4 m +ülemõõt (pikkuste ligilähedane jaotus: 36 dm - 10%; 39 dm -10 %; 43 dm -10 %; 45 dm -10 %; 48 dm -20 %; 51 dm -20 %; 54 dm -20 %), ladvaläbimõõt 18-60 cm, kvaliteet vastavalt RMK palkide standardile, Tabel 2.1. okaspuupalkide kvaliteedinõuded, kvaliteediga on võimalik tutvuda oksjoniobjekti asukohas

Tarneperiood 27.04.2016-15.05.2016

Alghind Müüja laos 65,00 EUR/ m3 millele lisandub veokulu ja käibemaks

Pakkumise esitamise tähtaeg 26.04.2016 kell 12:40

Minimaalne müüdav kogus 455 m3

 

70 m3 männipalke Põlvamaal RMK Erastvere metsandikus

Palkide pikkus 6,0;7,0;8,0 m +ülemõõt, ladvaläbimõõt 28-60 cm, kvaliteet vastavalt RMK palkide standardile, Tabel 2.1. okaspuupalkide kvaliteedinõuded, kvaliteediga on võimalik tutvuda oksjoniobjekti asukohas

Tarneperiood 27.04.2016-15.05.2016

Alghind Müüja laos 75,00 EUR/ m3 millele lisandub veokulu ja käibemaks

Pakkumise esitamise tähtaeg 26.04.2016 kell 13:00

Minimaalne müüdav kogus 30 m3

 

255 m3 männipalke Põlvamaal RMK Orava metsandikus

Palkide pikkus 6,0;7,0;8,0 m +ülemõõt, ladvaläbimõõt 28-60 cm, kvaliteet vastavalt RMK palkide standardile, Tabel 2.1. okaspuupalkide kvaliteedinõuded, kvaliteediga on võimalik tutvuda oksjoniobjekti asukohas

Tarneperiood 27.04.2016-15.05.2016

Alghind Müüja laos 75,00 EUR/ m3 millele lisandub veokulu ja käibemaks

Pakkumise esitamise tähtaeg 26.04.2016 kell 13:20

Minimaalne müüdav kogus 30 m3

 

135 m3 männipalke Põlvamaal RMK Räpina metsandikus

Palkide pikkus 6,0;7,0;8,0 m +ülemõõt, ladvaläbimõõt 28-60 cm, kvaliteet vastavalt RMK palkide standardile, Tabel 2.1. okaspuupalkide kvaliteedinõuded, kvaliteediga on võimalik tutvuda oksjoniobjekti asukohas

Tarneperiood 27.04.2016-15.05.2016

Alghind Müüja laos 75,00 EUR/ m3 millele lisandub veokulu ja käibemaks

Pakkumise esitamise tähtaeg 26.04.2016 kell 13:40

Minimaalne müüdav kogus 30 m3

 

20 m3 tammepalke Saaremaal RMK Kihelkonna metsandikus

Palkide pikkus 3,0 m +ülemõõt, ladvaläbimõõt 14-60 cm

kvaliteet: oksjoniobjekti käsitletakse ühtse jagamatu tervikuna, kvaliteediga on võimalik tutvuda oksjoniobjekti asukohas

Tarneperiood 27.04.2016-20.05.2016

Alghind Müüja laos 57,00 EUR/ m3 millele lisandub veokulu ja käibemaks

Pakkumise esitamise tähtaeg 26.04.2016 kell 14:00

Minimaalne müüdav kogus 20 m3

 

50 m3 saarepalke Viljandimaal RMK Aimla metsandikus

Palkide pikkus 3,0 m +ülemõõt, ladvaläbimõõt 18-60 cm

kvaliteet: oksjoniobjekti käsitletakse ühtse jagamatu tervikuna, kvaliteediga on võimalik tutvuda oksjoniobjekti asukohas

Tarneperiood 27.04.2016-20.05.2016

Alghind Müüja laos 57,00 EUR/ m3 millele lisandub veokulu ja käibemaks

Pakkumise esitamise tähtaeg 26.04.2016 kell 14:20

Minimaalne müüdav kogus 50 m3

 

40 m3 saarepalke Tartumaal RMK Elva metsandikus

Palkide pikkus 3,0 m +ülemõõt, ladvaläbimõõt 18-60 cm

kvaliteet: oksjoniobjekti käsitletakse ühtse jagamatu tervikuna, kvaliteediga on võimalik tutvuda oksjoniobjekti asukohas

Tarneperiood 27.04.2016-20.05.2016

Alghind Müüja laos 57,00 EUR/ m3 millele lisandub veokulu ja käibemaks

Pakkumise esitamise tähtaeg 26.04.2016 kell 14:40

Minimaalne müüdav kogus 40 m3

 

30 m3 saarepalke Viljandimaal RMK Kõpu metsandikus

Palkide pikkus 3,0 m +ülemõõt, ladvaläbimõõt 18-60 cm

kvaliteet: oksjoniobjekti käsitletakse ühtse jagamatu tervikuna, kvaliteediga on võimalik tutvuda oksjoniobjekti asukohas

Tarneperiood 27.04.2016-20.05.2016

Alghind Müüja laos 57,00 EUR/ m3 millele lisandub veokulu ja käibemaks

Pakkumise esitamise tähtaeg 26.04.2016 kell 15:00

Minimaalne müüdav kogus 30 m3

 

40 m3 saarepalke Pärnumaal RMK Orajõe metsandikus

Palkide pikkus 3,0 m +ülemõõt, ladvaläbimõõt 18-60 cm

kvaliteet: oksjoniobjekti käsitletakse ühtse jagamatu tervikuna, kvaliteediga on võimalik tutvuda oksjoniobjekti asukohas

Tarneperiood 27.04.2016-20.05.2016

Alghind Müüja laos 57,00 EUR/ m3 millele lisandub veokulu ja käibemaks

Pakkumise esitamise tähtaeg 26.04.2016 kell 15:20

Minimaalne müüdav kogus 40 m3

 

40 m3 saarepalke Pärnumaal RMK Vastemõisa metsandikus

Palkide pikkus 3,0 m +ülemõõt, ladvaläbimõõt 18-60 cm

kvaliteet: oksjoniobjekti käsitletakse ühtse jagamatu tervikuna, kvaliteediga on võimalik tutvuda oksjoniobjekti asukohas

Tarneperiood 27.04.2016-20.05.2016

Alghind Müüja laos 57,00 EUR/ m3 millele lisandub veokulu ja käibemaks

Pakkumise esitamise tähtaeg 26.04.2016 kell 15:40

Minimaalne müüdav kogus 40 m3

 

30 m3 saarepalke Viljandimaal RMK Õisu metsandikus

Palkide pikkus 3,0 m +ülemõõt, ladvaläbimõõt 18-60 cm

kvaliteet: oksjoniobjekti käsitletakse ühtse jagamatu tervikuna, kvaliteediga on võimalik tutvuda ladudes

Tarneperiood 27.04.2016-20.05.2016

Alghind Müüja laos 57,00 EUR/ m3 millele lisandub veokulu ja käibemaks

Pakkumise esitamise tähtaeg 26.04.2016 kell 16:00

Minimaalne müüdav kogus 30 m3

 

25 m3 pärnapalke Viljandimaal RMK Õisu metsandikus

Palkide pikkus 3,0 m +ülemõõt, ladvaläbimõõt 18-60 cm

kvaliteet: oksjoniobjekti käsitletakse ühtse jagamatu tervikuna, virn sisaldab vähesel määral teisi lehtpuuliike ,kvaliteediga on võimalik tutvuda oksjoniobjekti asukohas

Tarneperiood 27.04.2016-20.05.2016

Alghind Müüja laos 32,00 EUR/ m3 millele lisandub veokulu ja käibemaks

Pakkumise esitamise tähtaeg 26.04.2016 kell 16:20

Minimaalne müüdav kogus 25 m3

 

25 m3 pärnapalke Viljandimaal RMK Õisu metsandikus

Palkide pikkus 3,0 m +ülemõõt, ladvaläbimõõt 18-60 cm

kvaliteet: oksjoniobjekti käsitletakse ühtse jagamatu tervikuna, virn sisaldab vähesel määral teisi lehtpuuliike ,kvaliteediga on võimalik tutvuda oksjoniobjekti asukohas

Tarneperiood 27.04.2016-20.05.2016

Alghind Müüja laos 32,00 EUR/ m3 millele lisandub veokulu ja käibemaks

Pakkumise esitamise tähtaeg 26.04.2016 kell 16:40

Minimaalne müüdav kogus 25 m3

 

60 m3 pärnapalke Viljandimaal RMK Karksi metsandikus

Palkide pikkus 3,0 m +ülemõõt, ladvaläbimõõt 18-60 cm

kvaliteet: oksjoniobjekti käsitletakse ühtse jagamatu tervikuna, kvaliteediga on võimalik tutvuda oksjoniobjekti asukohas

Tarneperiood 27.04.2016-20.05.2016

Alghind Müüja laos 32,00 EUR/ m3 millele lisandub veokulu ja käibemaks

Pakkumise esitamise tähtaeg 26.04.2016 kell 17:00

Minimaalne müüdav kogus 60 m3

 

RMK korraldab metsamaterjali veo ning mahalaadimise tarnekohas ilma sorteerimisteenuseta.

 

Metsamaterjali mõõtmist ja kvaliteedi hindamist kohustub pakkuja teostama omal kulul. Palkide mõõtmine ja kvaliteedi hindamine toimub RMK palkide standardis (avaldatud : http://www.rmk.ee/files/Palkide%20standard%2026%2003%202013.pdf) toodud palkide mõõtmise , mahu ning kvaliteedi määramise juhistest lähtudes.

 

Käesolevas Metsamaterjali pakkumise tulemusel sõlmitavale Metsamaterjali müügilepingule kohaldatakse Riigimetsa Majandamise Keskuse Metsamaterjali müügilepingu tüüptingimusi, avaldatud http://www.rmk.ee/puidumuuk-1/puidumuuk

Juhul kui pakkuja osutub enampakkumise võitjaks, kohustub ta maksekohustuse täitmiseks esitama enne lepingu sõlmimist krediidiasutuse garantiikirja või tasuma RMK kontole tagatisraha summas, mis vastab maksetähtaega 15 päeva võrra ületaval arvestuslikul perioodil üleantava Metsamaterjali arvestusliku koguse maksumusele koos käibemaksuga või tasuma ettemaksu.

Müügi korraldaja on liitunud elektroonilise veoselehe infosüsteemiga ELVIS ning ei vormista paberveoselehti. Elektroonilise veoselehe kulu on kehtestatud teenusepakkuja hinnakirjaga.

Juhul kui pakkuja ei ole selle infosüsteemiga liitunud, kohustub ta hüvitama müügi korraldajale tema poolt makstava elektroonilise veoselehe maksumuse.

Enampakkumisele registreerumist loetakse ühtlasi enampakkumisel osaleda soovija kinnituseks, et ta on tutvunud enampakkumise protseduurireeglite, müügitingimuste ja protestide esitamise korraga ning on nendest teadlik.

Enampakkumisele registreeritakse osalejana isikud, kes on täitnud müügi korraldajaga varem sõlmitud lepingutest tulenevad kohustused, mille täitmise tähtaeg on enampakkumisele registreerimise hetkeks saabunud.

Müügi korraldaja: Riigimetsa Majandamise Keskus, Toompuiestee 24, 10149 Tallinn.

Lisainformatsioon enampakkumise kohta tel. 513 2961, e-post: puiduturustus@rmk.ee