18.02.2022RMK kommunikatsiooniosakond viib läbi väikehanke RMK maadel tervislike eluviiside ja looduses liikumise propageerimiseks. Hanke võitja peab olema suuteline tagama soovitavalt kõikide Eesti maakondade erinevates asukohtades 2022. aasta kevadest sügiseni vähemalt 3 avalikku üritust, kokku minimaalselt 250 avalikku üritust.

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 25. veebruar 2022 kell 10.00.

Lisainfot saab RMK kommunikatsiooniosakonna juhatajalt Sille Aderilt e-posti aadressil sille.ader@rmk.ee.

Pakkumuses kasutatavad vormid:
Andmed pakkuja viimase kolme majandusaasta netokäibe kohta
Varasemate projektide loetelu