09.06.2017

RMK looduskaitsetalitus viib läbi hanke

Parkide hooldustööde tellimiseks.

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 29. juuni 2017 a. kell 11:00

Hankedokumentide kohta saab informatsiooni RMK looduskaitsetalituse juhatajalt Kristo Kokalt tel. 503 6887; e-post kristo.kokk@rmk.ee21.06.2017

RMK Põlula kalakasvatustalituse hange

Põhjaveevaru hindamine RMK Põlula Kalakasvatuskeskuse katastriüksusel (70201:002:1450) asuva viie puurkaevu kasutuselevõtuks 

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 28. juuni 2017 a. kell 11:00

Hankedokumentide kohta saab informatsiooni RMK Põlula kalakasvatustalituse nõunikult Ene Saadre’lt tel. 516 2554; e-post ene.saadre@rmk.ee