Veebruarikuu riigihanked

1. RMK riigihangete osakond soovib leida ühte täiendavat harvendusraie käsitsiraie- ja kokkuveoteenuse teostajat RMK Kirde regiooni Lääne-Virumaale (üks hankeleping kogumahuga 5000 tm, kuumahuga 600 tm). Pakkumuste esitamise tähtaeg on 5. veebruar 2010. a kell 11.00. Hankedokumente ja täiendavat informatsiooni saab e-posti aadressil hanked@rmk.ee. Pakkumuse võivad esitada isikud, kes on saanud hankedokumendid otse hankija käest.

2. RMK loodushoiuosakond viib läbi lihtmenetlusega hanke Elistvere loomapargi loomasöötadega varustamiseks. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 12. veebruar kell 12.00. Hankedokumentide kohta saab informatsiooni RMK loodushoiuosakonna Elistvere loomapargi juhatajalt Sirje Sauli´lt. Tel. 515 9305, e-post sirje.saul@rmk.ee