Nõva maastikukaitseala külastuskorralduse infrastruktuuri rekonstrueerimine

Tegevuse raames rekonstrueeriti Põõsaspea linnuvaatlusonn, et tutvustada kaitseala loodusväärtusi kaitstavaid elupaiku ja kaitsealuseid liike kahjustamata.
Teostatud rekonstrueerimistööd muudavad külastuskeskkonna turvaliseks ja paremini suunatavaks, aitavad vältida ja vähendada inimeste survet tundlikele liikidele ja elupaikadele, soodustades nende liikide ja elupaikade seisundi säilimist ja parandamist.

Rekonstrueerimistööde valmimise aeg: november 2015. aasta
Tegevuse kogumaksumus on 11 970,00 eurot, millest Ühtekuuluvusfondi toetus on 85% (10174,50 eurot) ning 15% RMK omafinantseering.
Lisainfo:
Marju Pajumets
marju.pajumets@rmk.ee