Central Baltic Interreg programm 2014-2020

Central Baltic Programm 2014-2020 on toetusprogramm, mis finantseerib Kesk-Läänemere piiriüleseid koostööprojekte. Programmis osalevad riigid on Soome, Eesti, Läti ja Rootsi.

Programm annab Euroopa Regionaalarengu Fondist (ERF) toetust kokku 115 miljonit eurot. RMK on programmi kaudu saanud toetust 510 850 eurot.
Toetust antakse piiriülestele koostööprojektidele, milles osalevad vähemalt kahe riigi partnerid. Valdkonnad, mida programmist toetatakse, on: konkurentsivõimeline majandus, ühiste ressursside jätkusuutlik kasutus, hea ühendusega piirkond ning  and kvalifitseerunud ja sotsiaalselt kaasatud piirkond.

RMK on taotlenud toetust prioriteedi „ühiste ressursside jätkusuutlik kasutus“ raames ning saanud programmi kaudu toetust 510 850 eurot.

Central Baltic Interreg 2014-2020 programmi projekt