Külastuseks vajaliku taristu rekonstrueerimine Alutaguse rahvuspargis

Projekti tegevuse käigus rekonstrueeriti Iisaku vaatetorni ümbrus ja lõkkekoha taristu (katusealune koos lõkkekohaga 1tk, kuivkäimla 1tk, kõnniteed 100 jm, infotahvel 1tk), Jõuga järvede lõkkekohad (katusealused koos lõkkekohtadega 6tk, infostend 1tk, parkla katend ja piirded, trepp 30jm, pinnasekaitse rajatis 20jm), Poruni matkaraja taristu (katusealune koos lõkkekohaga 3 tk, kuivkäimlad 2tk, purded 3tk, infotahvel 3 tk), Agusalu matkarada ja lõkkekoht (katusealune koos lõkkekohaga 1 tk, laavu 1tk, infotahvel 6tk, vaatekohtade tahvlid 28 tk) ning samuti uuendati kogu Alutaguse rahvuspargi infotahvlite süsteem (36 infotahvlit).

Teostatavad rekonstrueerimistööd muudavad külastuskeskkonna turvaliseks ja paremini suunatavaks, aitavad vältida ja vähendada inimeste survet tundlikele liikidele ja elupaikadele, soodustades nende liikide ja elupaikade seisundi säilimist ja parandamist.

Töid teostati aastatel 2021 – 2023.

Tegevuse kogumaksumus on 659 185,39 eurot, millest Ühtekuuluvusfondi toetus on 85% (560 307,58 eurot) ning 15% RMK omafinantseering.
Lisainfo:
Heinar Juuse
heinar.juuse@rmk.ee