Endla looduskaitseala Endla järve vaatetorni rekonstrueerimine

Endla looduskaitseala Endla järve vaatetorni rekonstrueerimine, mille raames projekteeritakse ja rekonstrueeritakse Endla järve vaatetorn. Tegevuse eesmärk on tagada külastajale turvaline ja kaitseala väärtusi tutvustav ning säilitav infrastruktuur. Endla järve vaatetorni külastades läbitakse erinevaid elupaigatüüpe nagu raba (7110*), siirde- ja õõtsiksood (7140) jne. Vaatetornist on võimalik jälgida mitmeid kaitsealuseid linnuliike häirimata nende elupaiku. Samuti on oluline visuaalse info olemasolu, mis tõstab külastajate keskkonnateadlikkus ja aitab vähendada teadmatusest tekkida võivaid kahjustusi loodusele.

Töid teostatakse aastatel 2015 - 2020.
Tegevuse kogumaksumus on 95 000,00 eurot, millest Ühtekuuluvusfondi toetus on 85% (80 750,00 eurot) ning 15% RMK omafinantseering.
Lisainfo:
Andri Plato
andri.plato@rmk.ee