RMK nõukogu

RMK nõukogu moodustamise kord, pädevus, töökord ja nõukogu liikmete vastutus on reguleeritud metsaseaduse paragrahviga 49. Nõukogu koosseisu kinnitab Vabariigi Valitsus.

Nõukogu koosseisu kuuluvad:
1) kaks Riigikogu otsusega nimetatud liiget;
2) kaks keskkonnaministeeriumi esindajat;
3) üks majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindaja;
4) üks rahandusministeeriumi esindaja;
5) kolm asjatundjat keskkonnaministri ettepanekul.

Riigikogu nimetab nõukogu liikmed otsusega Riigikogu alatise keskkonnakomisjoni ettepanekul. Riigikogu nimetatud nõukogu liikme volitused lõpevad koos nimetatud isiku Riigikogu liikme volituste lõppemisega. Riigikogu, keskkonnaminister, majandusminister ja rahandusminister võivad enda nimetatud liikme enne volituste lõppemist tagasi kutsuda, kui:
1) ta on jätnud oma kohustused olulisel määral täitmata;
2) tal ei ole võimalust osaleda nõukogu töös;
3) tema töö- või teenistussuhe on lõppenud.

Nõukogu moodustatakse kolmeks aastaks. Riigikogu otsusega ja Vabariigi Valitsuse korraldusega on nimetatud RMK nõukogusse järgmised isikud:

Nõukogu liikmed
Randel LäntsRMK nõukogu esimees, Keskkonnaministri ettepanekul nimetatud asjatundja
Yoko Alender
Riigikogu liige, keskkonnakomisjon 
Heiki HepnerRiigikogu liige, riigikaitsekomisjon
Ahti Kuningas
Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindaja
Margit MartinsonKeskkonnaministeeriumi esindaja
Ülo Needo
Keskkonnaministri ettepanekul nimetatud asjatundja
Merike Saks
Rahandusministeeriumi esindaja
Hardi TullusKeskkonnaministri ettepanekul nimetatud asjatundja
Priit Lomp
Keskkonnaministri ettepanekul nimetatud asjatundja