RMK nõukogu

RMK nõukogu moodustamise kord, pädevus, töökord ja nõukogu liikmete vastutus on reguleeritud metsaseaduse paragrahviga 49. Nõukogu koosseisu kinnitab Vabariigi Valitsus.

Nõukogu koosseisu kuuluvad:
1) kaks Riigikogu otsusega nimetatud liiget;
2) kaks kliimaministeeriumi esindajat;
3) üks majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindaja;
4) üks rahandusministeeriumi esindaja;
5) kolm asjatundjat kliimaministri ettepanekul.

Riigikogu nimetab nõukogu liikmed otsusega Riigikogu alatise keskkonnakomisjoni ettepanekul. Riigikogu nimetatud nõukogu liikme volitused lõpevad koos nimetatud isiku Riigikogu liikme volituste lõppemisega. Riigikogu, kliimaminister, majandusminister ja rahandusminister võivad enda nimetatud liikme enne volituste lõppemist tagasi kutsuda, kui:
1) ta on jätnud oma kohustused olulisel määral täitmata;
2) tal ei ole võimalust osaleda nõukogu töös;
3) tema töö- või teenistussuhe on lõppenud.

Nõukogu moodustatakse kolmeks aastaks. Riigikogu otsusega ja Vabariigi Valitsuse korraldusega on nimetatud RMK nõukogusse järgmised isikud:

Nõukogu liikmed
Kadri LandNõukogu esimees 
Ahti Kuningas
Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindaja
Karel RüütliKliimaministri nimetatud asjatundja
Keit Kasemets Kliimaministeeriumi esindaja
Merike Saks
Rahandusministeeriumi esindaja
Marek Metslaid Kliimaministri nimetatud asjatundja
Pille Ligi
Kliimaministri nimetatud asjatundja
Maria Jufereva-SkuratovskiRiigikogu liige
Anti Allas Riigikogu liige