RMK keskkonnapoliitika

RMK juhindub oma tegevuses järgmistest põhimõtetest:

  • Juhindume riigimetsa majandamisel õigusaktidest ja täidame FSC ja PEFC säästva metsanduse standardi ja ISO 14001 keskkonnajuhtimisstandardi nõudeid.
  • Kasutame riigimetsa mitmekülgselt ning sellisel viisil ja mahus, mis tagab metsa elurikkuse säilimise.
  • Metsaosadel on erinevad kasutuseesmärgid, neid silmas pidades leiame alati keskkonnasõbralikud majandamisvõtted ning tagame nende oskusliku rakendamise.
  • Pöörame erilist tähelepanu märgade metsade kaitsele ning metsaraiele kevad-suvisel perioodil.
  • Lähtudes keskkonna kaitsmise vajadusest kasutame ise ning nõuame ka kõigilt koostööpartneritelt keskkonnasõbralike töövahendite ja tegevuspõhimõtete rakendamist riigimetsas.
  • Kindlustame riigimetsa jätkuva püsimise, majandades metsa viisil, mis tagab metsa uuenemisvõime ja suurendades metsa juurdekasvu.
  • Kasvatame kohaliku päritoluga elujõulise uuendusmaterjali keskkonnasõbralikul viisil.
  • Oma personali ja partnerite keskkonnateadlikkuse suurendamiseks jagame igakülgset informatsiooni ja korraldame koolitusi.
  • Majandame RMK valduses olevaid kõiki varasid keskkonnasäästlikult.
  • Seome organisatsiooni keskkonnaalase juhtimise muu igapäevase tegevusega läbi ühtse juhtimissüsteemi ja jagame keskkonnaalased ülesanded ja vastutuse kõigi töötajate vahel.