Keskkonnamõju analüüsid

Metsas tehtavad tööd mõjutavad paratamatult looduskeskkonda – mõni töö rohkem, mõni vähem. Suurema keskkonnamõjuga tegevused on näiteks metsakuivendussüsteemide rekonstrueerimine ja metsateede rajamine ning rekonstrueerimine. Sellele eelnevalt on vaja analüüsida planeeritava tegevuse mõju alal paiknevatele väärtustele ning kui vaja, tellida täiendavaid ekspertiise, et hinnata mõju märgadele metsadele või kaitsealustele liikidele.

Tabelis on ära toodud RMK koostatud keskkonnamõju analüüsid ja eksperthinnangud alates 16.10.2018. Varasemad leiate vasakpoolse menüü kaudu avanevatelt lehtedelt. Keskkonnamõju analüüs annab hinnangu, millised tegevused ja millistel tingimustel on lubatud, et nendega ei kaasneks olulist mõju looduskeskkonnale.

Keskkonnamõju analüüsi dokument avaneb klõpsates objekti nimel. Tabelis olevat objekti ja objektiga kaasnevaid faile on võimalik leida klahvikombinatsiooni Ctrl+F abil, sisestades avanevasse otsinguaknasse otsitava sõna (objekti nime, asukoha, töö liigi, valmimisaja vms).

Objekti nimi
Asukoht
Planeeritav töö
Ekspertiis
Asendiplaan
Periood
Tuhkana teeSaaremaatee-plaan 2019
KivisillaPõlvamaametsakuivendus-plaan2017-2019
Mustjärve TTP-376, Vidrike TTP-377 Tartumaametsakuivendusmai 2018 plaan2017-2019
Laisi tee Võrumaatee-plaan2018-2019
Sooaru teeJõgevamaateeseptember 2019plaan2018-2019
Piibu metsa tee Harjumaatee-plaan2018-2019 
Kadaka teeJõgevamaatee-plaan2018-2019
Koiva mets ja Lipi Valgamaa metsakuivendus juuli 2019, mai 2017, detsember 2016 plaan2016-2019
Riidaja Valgamaa metsakuivendus -plaan2017-2019
Pöiatu PÜ-21 Järvamaa metsakuivendus plaan2017-2019
Halliste - Maassaare -TeessooViljandimaametsakuivendusmai, 2018plaan2018-2019
Ädara ÜP-106 ja Alekvere teed Lääne-Virumaa metsakuivendus
 -plaan2018-2019
Küti-Tubaka tee Jõgevamaa  tee-plaan2018-2019
Matsalu rahvuspargi teed ja ülepääsud Läänemaa, Pärnumaa LK taristu -plaan2018-2019
Karaski-Mäe-Veski teeValgamaa tee -plaan2018-2019
Pikknurme Jõgevamaa metsakuivendus -plaan2018-2019
Hundimänniku-Kõigutse, Oti, Röövliaugu teed Pärnumaatee mai, 2018plaan2018-2019 
Riista Raplamaametsakuivendus -plaan2018-2019
Kiviaru tee Pärnumaatee -plaan2019
SondaIda-Virumaa metsakuivendusmai, 2019plaan 2018-2019 
Aimla teed Viljandimaa tee -plaan2018-2019
Praksi teeJärvamaatee -plaan2018-2019
Lilli teedViljandimaatee -plaan2018-2019
Hullumäe, Niidu, Männiku, Sulbiveski teedPõlvamaa tee -plaan 2017-2019
Krasnasoo tee
Alutaguse tee -plaan 2018-2019
Saula TTP-258Ida-Harjumaametsakuivendus-plaan2018-2019
MõnekuValgamaametsakuivendusmai, 2017plaan2017-2019
Kivimaa-KauksiAlutagusemetsakuivendus-plaan2017-2019
Ehasalu, Lustiaia ja Musomägi teedPõlvamaateeplaan2017-2019
Järvküla metsatee Viljandimaatee-plaan2018-2019
Takupere teeRaplamaatee-plaan2018-2019
Matuse teedViljandimaatee-plaan2018-2019
Pühajõe-Kukruse Ida-Virumaa metsakuivendus  -plaan 2018-2019
Mätliku, Soo-otsa ja SaesaarePärnumaametsakuivendusmai, 2017
märts, 2019
plaan2017-2019
Asuka Saaremaametsakuivendusplaan2017-2019
Märdianni teeValgamaatee-plaan2016-2019
Salu ringtee, Koruste teeTartumaatee-plaan2017-2019
Kolhoosi teeIda-Virumaatee-plaan2018-2019
Mallavere metsakuivendusHarjumaametsakuivendus-plaan 2017-2019
Ereda-Kössi teeIda-Virumaatee-plaan2018-2019
Lühi teedSaaremaa tee-plaan 2017-2019 
Püssi-Kohtla-Nõmme teeIda-Virumaa tee- plaan2018-2019
Riidamäe teedViljandimaatee-plaan2017-2019
TudusooLääne-Virumaametsakuivendusaprill, 2018plaan2018-2019
Kolgu, Kotisoo ja Kuusiku teedPärnumaatee-plaan2018-2019
Saapasoo, Sõmerlaane ja Tootsi metsakuivendusPärnumaametsakuivendusmai, 2017plaan2017-2019
Holdre teedValgamaatee-plaan2017-2019
Sõmeru PÜ-46 Lääne-Virumaametsakuivendus-plaan2018-2019
Visusti-Metsakatesjaama Jõgevamaametsakuivendus-plaan2016-2019
Tarumaa teedIda-Virumaa tee -plaan 2018-2019
Loosalu Raplamaametsakuivendus -plaan 2017-2019
Reiu taimla 2 Pärnumaa taimla laiendus  -plaan 2018
Kiusumetsa-PukamardiPärnumaatee -plaan 2017-2018
Ropka-Ihaste Tartumaalooduskaitse taristu -plaan 2017-2018
Lepametsa  Järvamaametsakuivendus -plaan 2017-2018
Õisu metsandiku teed  
Viljandimaa tee -plaan2017-2018
Tagametsa-Tugeda Raplamaa metsakuivendus aug., 2017 plaan 2017-2018
Teenuse TTP-475 Raplamaa metsakuivendus sept., 2018 plaan 2017-2018
PatsuLäänemaametsakuivendus-plaan2016-2018