RMK loodusblogi aitab tähele panna meid ümbritseva looduse ilu ja tutvustab looduse kaitseks tehtavaid töid. Blogis kirjutavad zooloog ja loodusfotograaf Tiit Hunt ning RMK looduskaitseosakonna töötajad. Tiit Hundi sulest jõuavad lugeja ette terased tähelepanekud Eestis leiduvatest looma-, taime- ja linnuliikidest. RMK looduskaitsjad jagavad blogis oma igapäevatööga seotud muljeid ja mõtteid ning väljendavad sealjuures oma isiklikke veendumusi, mitte tingimata RMK ametlikke seisukohti. Blogi hoiab silma peal ka loomade tegutsemisel RMK looduskaamera ees Saaremaal ja mandri-Eesti erinevates paikades.
18. jaanuar, 2020

Pirita jõeoru MKA niitude taastamisest

RMK hooldab ja taastab Pirita jõeoru maastikukaitsealal niidukooslusi ehk poollooduslikke kooslusi juba 2013. aastast. Tänavu ehk 2020. aastal on hoolduses ligikaudu 35 hektarit poollooduslikke kooslusi ja taastatakse ligikaudu 19 hektarit poollooduslikke kooslusi. See omakorda tähendab, et 2021. aastal on hoolduses kokku 54 hektarit poollooduslikke kooslusi.

12. jaanuar, 2020

Põgus ülevaade Laiuse jääksoo veerežiimi taastamisest

Jõgevamaal Jõgeva vallas asuva Laiuse jääksoo veerežiimi taastamine on üks väike osa suurest projektist „Kuivendatud, ammendatud ja hüljatud turbaalade korrastamine“, mida rahastab Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond. 

02. jaanuar, 2020

Viru raba jääksoo veerežiimi taastamisprojekt

2019. aastal valmis nii Viru raba jääksoo veerežiimi taastamise projekt kui ka projekti ehitustööd.

18. jaanuar, 2020

Pirita jõeoru MKA niitude taastamisest

RMK hooldab ja taastab Pirita jõeoru maastikukaitsealal niidukooslusi ehk poollooduslikke kooslusi juba 2013. aastast. Tänavu ehk 2020. aastal on hoolduses ligikaudu 35 hektarit poollooduslikke kooslusi ja taastatakse ligikaudu 19 hektarit poollooduslikke kooslusi. See omakorda tähendab, et 2021. aastal on hoolduses kokku 54 hektarit poollooduslikke kooslusi.

12. jaanuar, 2020

Põgus ülevaade Laiuse jääksoo veerežiimi taastamisest

Jõgevamaal Jõgeva vallas asuva Laiuse jääksoo veerežiimi taastamine on üks väike osa suurest projektist „Kuivendatud, ammendatud ja hüljatud turbaalade korrastamine“, mida rahastab Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond. 

02. jaanuar, 2020

Viru raba jääksoo veerežiimi taastamisprojekt

2019. aastal valmis nii Viru raba jääksoo veerežiimi taastamise projekt kui ka projekti ehitustööd.