RMK korraldab koolidele metsandusvõistlused 23.04

23. aprillist alates korraldavad üle kümne RMK metskonna metsanädala eelüritustena paljudes koolides metsanduslikke mitmevõistlusi kokku ligi 1000 lapsele. Võistlused viiakse läbi koostöös Eesti Metsaseltsiga. Ettevõtmist toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK).

Mitmevõistluse käigus tuleb kontrollaja jooksul läbida metsa loodud võistlusrada, vastata kontrollpunktides erinevatele küsimustele ning lahendada praktilisi ülesandeid. Näiteks tuleb määrata puu kõrgust,  läbimõõtu ja vanust, tunda lehtede ja viljade järgi ära erinevaid puu- ja põõsaliike, jälgede järgi kindlaks teha loomi ning lahendada loodusteemalisi ristsõnu ja erinevaid mõistatusi. Iga vanuseklassi parimad saavad metsateeemalised auhinnad ja kõik osalejad meene.

„Meie eesmärk on lastele praktilisi teadmisi metsandusest juurde anda ja teha seda otse looduses, et see kõik jääks paremini meelde. RMK metskondadel on välja kujunenud head suhted kohalike koolidega ja metsanduslik mitmevõistlus sai koolide poolt väga sooja vastuvõtu. Loodame, et sellest saab traditsioon ning järgmisel aastal kavatseme seda veel suuremalt teostada,” märkis RMK metsamajanduse keskkonnajuht Toomas Väät.

Võistlusi viivad läbi RMK Vara, Halliku, Laeva, Pikknurme, Erastvere, Ilumetsa, Tudu, Ahtme, Surju, Kabala, Paanikse, Kihelkonna ja Putkaste metskonnad. Mõnes koolis viiakse RMK metskondade poolt eelnevalt läbi ka metsateemalised loengud.

RMK on Metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine. RMK kasvatab metsauuendusmaterjali, korraldab metsatöid, tegeleb metsa ja puidu müügiga ning korraldab ulukihoolet. Lisaks loob RMK looduses liikumise ja metsapuhkuse võimalusi puhkealadel ning kujundab loodusteadlikkust. RMK majandada on 38% Eesti metsadest.


Lisainfo:

Toomas Väät
RMK metsamajanduse keskkonnajuht
Tel 676 7520
E-post toomas.vaat@rmk.ee