Kas metsade mitmekesisuse kaitsel on tulevikku kliimamuutuse kontekstis? 18.10

EUSTAFOR-i ja RMK pressiteade.

18-19. oktoobrini toimub Sagadis Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) ja Euroopa Riigimetsade Assotsiatsiooni (EUSTAFOR) eestvedamisel rahvusvaheline seminar metsade range kaitse teemal. Seminarist võtab osa ligi 30 tippspetsialisti Euroopa riigimetsa majandamise organisatsioonidest, erametsa esindusorganisatsioonidest ja teadusringkondadest.

Seminari avasõnad ütles Keskkonnaministeeriumi abiminister pr. Rita Annus, millele järgnes ettekanne Euroopa Komisjoni esindajalt hr. Robert Flies’ilt Keskkonnadirektoraadist. Viimane kutsus metsandusringkondi üles analüüsima metsade kaitse korraldust kliimamuutuste kontekstis ja metsa majandajaid aktiivsemalt osalema rahvusvahelises diskussioonis.

Avaettekande kliimamuutuste põhjustest ja võimalikest tagajärgedest tegi äsja Nobeli rahupreemia saanud Rahvusvahelise Kliimamuutuste paneeli (PPCC) teise töörühma juht prof. Andreas Fischling Šveitsist. Ta viitas olukorrale, kus metsaomanikud peavad arvestama sagenevate metsapõlengute, tormide ja laienevate putukarüüstega. „Põhjalas sademete hulk kasvab, samas kuivusperioodid sagenevad kesk-Euroopas ja Vahemere piirkonnas. See kõik viib paratamatult liigilise koosseisu muutumisele ja globaalselt kuni 30% kõrgemate taimede ja loomade kadumiseni,“ nentis ta. Murettekitav oli märkus, et keskmise temperatuuri tõustes 3 kraadi tõenäoliselt ligi 50% kaitsealadest ei suuda kliimamuutustes täita oma põhiülesannet.

Seminari teine päev on kavandatud töörühmadele. Kavas on koostada strateegilised soovitused poliitikutele ja metsa majandajatele edasiseks tegevuseks metsade mitmekesisuse kaitsel. Plaanis on Euroopa Komisjoniga kokku leppida edasised sammud antud valdkonnas vastava poliitika arendamisel.

Lisainfo RMK kodulehel /pages.php3/022501

EUSTAFOR on 2006. aastal asutatud riigimetsade majandamise assotsiatsioon, mis ühendab endas 26 riigimetsa majandamise organisatsiooni 20-st riigist. EUSTAFOR-i liikmed majandavad üle 45 mln ha metsa ja pakuvad tööd üle 110 tuhandele töötajatele. EUSTAFOR-i ülesanne on edendada infovahetust riigimetsa majandajate ja EL institutsioonide vahel ning tõsta oma liikmete teadlikkust erinevates metsa majandamise valdkondades, sh. keskkonnakaitses ja uute tehnoloogiate rakendamises.

RMK on Metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine. RMK kasvatab metsauuendusmaterjali, korraldab metsatöid, tegeleb metsa ja puidu müügiga ning korraldab ulukihoolet. Lisaks loob RMK looduses liikumise ja metsapuhkuse võimalusi puhkealadel ning kujundab loodusteadlikkust. RMK majandada on 38% Eesti metsadest.
Alates 2002. aastast omab RMK  ISO 14001 sertifikaati ning FSC säästva metsanduse sertifikaati. Esmakordselt Eestis sai RMK FSC sertifikaadi pikenduse kuni 2012. aastani.


Lisainfo:

Erik Kosenkranius
EUSTAFOR-i tegevdirektor
Tel 502 9524

Kristjan Tõnisson
RMK arendus- ja konsultatsiooniosakonna vanemkonsultant
Tel 5691 8728
E-post kristjan.tonisson@rmk.ee