RMK esitleb 9. novembril pärandkultuuri käsiraamatut 09.11

Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) esitleb 9. novembril Tartus Eesti pärandkultuuri tutvustavat raamatut „Väike pärandkultuuri käsiraamat”.

2005. aasta sügisel alustatud projektis osales ligi 40 inimest. Koostöös kohalike elanike, omavalitsuste ja teised huvirühmadega kaardistati Eesti neljas maakonnas enam kui 5 000 pärandkultuuri objekti.

Raamatu autorid on: Lembitu Tarang, Kristiina Hellström, Rein Kaljuvee, Jürgen Kusmin, Triin Neljandik ja Maire Raid.

„Pärandkultuur on kõik, mis talletab meie ajalugu, traditsioone ja eluviise. Selle hoidmine lisab maale väärtust ja maaomanikule väärikust. Raamatu autorite soov on õpetada inimesi pärandkultuuri objekte märkama ja hindama“, selgitas projektijuht Vaike Pommer.

Projekti rahastati Euroopa Regionaalarengu Fondi INTERREG IIIA programmist. Eestipoolseteks kaasrahastajateks olid Siseministeerium ja RMK, viimane oli ka projekti juhtpartner. Partnerina osales projektis Keskkonnaministeerium.

RMK kingib raamatu kõigile Eesti rahvaraamatukogudele. Raamatu tiraaž on 3000 eksemplari ja see jagatakse tasuta.

Raamatu esitlus algab kell 13 Eesti Metsaseltsi metsamajas toimuva metsaloolise konverentsi „89 aastat Eesti Vabariigi metsade valitsemist“ raames. Konverentsi kavaga saab tutvuda Eesti Metsaseltsi kodulehel.

RMK on Metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine. RMK kasvatab metsauuendusmaterjali, korraldab metsatöid, tegeleb metsa ja puidu müügiga ning korraldab ulukihoolet. Lisaks loob RMK looduses liikumise ja metsapuhkuse võimalusi puhkealadel ning kujundab loodusteadlikkust. RMK majandada on 38% Eesti metsadest.
2002. aastast omab RMK  ISO 14001 sertifikaati ning FSC säästva metsanduse sertifikaati. Esmakordselt Eestis sai RMK FSC sertifikaadi pikenduse kuni 2012. aastani.


Lisainfo:

Vaike Pommer
Väikese pärandkultuuri käsiraamatu projektijuht,
RMK arendus- ja konsultatsiooniosakonna vanemkonsultant
676 7838, gsm 514 3838
vaike.pommer@rmk.ee