RMK-s toimub Euroopa Liitu imporditava puidu ja puittoodete legaalsust käsitlev seminar 08.10

11. oktoobril toimub Riigimetsa Majandamise Keskuses (RMK) tööseminar “Täiendavad meetmed vältimaks illegaalse puidu ja puittoodete importi Euroopa Liitu”.

Seminari eesmärgiks on hinnata Euroopa Liidu FLEGT tegevuskava raames väljapakutud täiendavate meetmete tõhusust illegaalse metsaraiega võitlemisel ning illegaalsete puittoodete impordi tõkestamisel koostöös Eesti huvigruppidega.

Seminari viib Euroopa Komisjoni tellimusel läbi Soome konsultatsioonifirma Indufor. Koosoleku korraldamise eest vastutab RMK.

Seminarile on oodatud osalema erinevate huvirühmade esindajad, nagu puidu impordiga tegelevad ettevõtted ning nende ühendused, puidutöötlemisettevõtted ning nende ühendused, asjassepuutuvad ministeeriumid, tolliasutused, prokuratuur, politsei, metsaomanikud ning kodanikeühendused. Maksimaalselt saab üritusel osaleda 30 inimest.

RMK on Metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine. RMK kasvatab metsauuendusmaterjali, korraldab metsatöid, tegeleb metsa ja puidu müügiga ning korraldab ulukihoolet. Lisaks loob RMK looduses liikumise ja metsapuhkuse võimalusi puhkealadel ning kujundab loodusteadlikkust. RMK majandada on 38% Eesti metsadest.
Alates 2002. aastast omab RMK  ISO 14001 sertifikaati ning FSC säästva metsanduse sertifikaati. Esmakordselt Eestis sai RMK FSC sertifikaadi pikenduse kuni 2012. aastani.

Teatele on lisatud seminari kutse.

Lisainfo:

Kristjan Tõnisson
RMK arendus- ja konsultatsiooniosakonna vanemkonsultant
Tel 5691 8728
E-post kristjan.tonisson@rmk.ee  
www.rmk.ee