Metsatehingutest teatamise kord muutus 05.04

Seoses uue metsaseaduse jõustumisega aasta alguses on muutunud metsamaterjali ning raieõigusega seotud tehingutest teatamise kord. Käesolevast aastast alates tuleb neist teatada otse Maksu- ja Tolliametile. Esimesed andmed tuleb esitada juba 10. aprilliks.

Varem pidid metsaga tegelevad äriühingud teatama metsamaterjali või raieõiguse hankimisest maksuhaldurile ja müügist asukohajärgsele keskkonnateenistusele. Uuest aastast peavad Maksu- ja Tolliametile vastava teatise esitama kõik juriidilised ja füüsilised isikud, kes on müünud või ostnud metsamaterjali või raieõigust.

„Metsamaterjali all mõistetakse igasugust töötlemata ümar(palk)materjali, sõltumata pikkusest, jämedusest ja kogusest,” ütles RMK juhatuse liige Raivo Võlli. „Küll aga ei puuduta teatamise kohustus töödeldud puitu – lõhutud küttepuid, puidugraanuleid, prusse-laudu ja muud säärast.”

Teatis esitatakse kvartali jooksul sooritatud müügi- või ostutehingute kohta kvartalile järgneva kuu alguses. Teisisõnu tuleb teatis esitada 10. jaanuariks, 10. aprilliks, 10. juuliks ja 10. oktoobriks. Teatise võib esitada nii paberil kui ka internetipõhiselt e-maksuameti kaudu.

Täpsemat infot uue korra kohta leiab Maksu- ja Tolliameti kodulehelt  http://www.emta.ee/?id=5072


Lisainfo:

Raivo Võlli,
RMK juhatuse liige
Tel 676 7500