Tuletegemiskeeld riigimetsa lõkkekohtades tühistati 29.06

Seoses tuleohu vähenemisega tühistati alates 29. juunist tuletegemiskeeld riigimetsades RMK poolt selleks ette valmistatud lõkkeplatsidel. Küll aga jääb keeld kehtima mujal riigimetsades.

Tuleohutusnõuete eirajat võidakse karistada trahviga kuni 12 000 krooni või arestiga.

“Keeluperiood, sealhulgas jaanipäev, kulges üllatavalt rahulikult,” ütles RMK puhkemajanduse osakonna juhataja Marge Rammo. “Meil pole siiani tagasisidet, et kedagi oleks tulnud trahvida. Samuti pole teateid ühestki põlengust, mis oleks lõkketegemisest lahti läinud. See näitab, et inimeste loodusteadlikkus on tublisti tõusnud ja inimesed on hakanud loodust väärtustama.”

Riigimetsa majandaja RMK on Metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja  efektiivne majandamine, ulukihoolde korraldamine ning igaüheõigusega seotud metsakasutuse tagamine. RMK hallata on ca 40% Eesti metsamaadest.


Lisainfo:
Marge Rammo
RMK puhkemajanduse osakonna juhataja
Telefon 513 7035