Metsamuuseum sai oma maja 28.04

28. aprillil avati Sagadi mõisakompleksis metsamuuseumi uued ruumid. Muuseum kolis vastrenoveeritud aita-tõllakuuri, mis jääb edaspidi täielikult muuseumi kasutada. Varem jagas muuseum pinda hotelli ja restoraniga.

Uues majas on muuseumil ligi 60 ruutmeetrit rohkem ekspositsioonipinda. “Tunduvalt parem ja asjakohasem on ka muuseumi üldlahendus ning ekspositsiooniruumide omavaheline suhe. Senisest paremini on lahendatud ka hoidlate osa,” ütles Sagadi metsakeskuse juhataja Krista Keedus.

Möödunud aastal külastas muuseumi ligi 28 000 inimest. Ligi 7000 neist olid välisturistid, ka õpilasi oli umbes sama palju.

Metsamuuseum on üks osa RMK poolt hallatavast Sagadi metsakeskusest. Lisaks metsamuuseumi haldamisele korraldab metsakeskus keskkonna- ja loodushariduslikku tegevust Sagadi looduskoolis, viib läbi erinevaid keskkonnahariduslikke koolitus- ja koostööprojekte, säilitab ja edendab metsanduslikku kultuuripärandit, viib läbi metsandusajalooga seotud uurimusi ja korraldab kultuuri-, teadus- ja puhkeüritusi.

Lisainfo:
Krista Keedus
Sagadi metsakeskuse juhataja
Telefon 676 7077, 507 9077