RMK Metsasemu loodusmäng jätkub ka tänavu 20.12

Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) korraldab koos partneri AS Regioga kooliõpilastele ka tänavu talvise matkamängu "Metsasemu". Mäng kestab 31. jaanuarini.

Mängu käigus liiguvad üldhariduskoolide klassid koos õpetajatega iseseisvalt RMK loodusradadel, lahendavad vastavalt vanuserühmale ja valitud loodusrajale erinevaid üleandeid ning leiavad vastuseid esitatud küsimustele. 

Möödunud aastal alguse saanud mängu mõjutas tänavu jätkama positiivne tagasiside. “Sai ühiselt klassiga looduses viibida ja oli ühine eesmärk,” arvas üks osalenud õpilastest. Teine märkis: “Sai loodusesse, midagi uut tundma õppima.”

„Tänavu viisime mängu toimumise aja novembrist üle detsembri lõppu-jaanuarisse, et metsaskäik saaks toimuda ikka lumega ajal,” ütles RMK puhkemajanduse osakonna projektijuht Anu Almik.

Kõik osavõtjad saavad mälestuseks RMK meened. Lisaks loositakse kõigile ülesannetele õigesti vastanud klasside vahel välja RMK looduskeskuste programmid koos transpordihüvitusega. Peale RMK paneb  auhinnad välja ka partner AS Regio.

Metsasemu mäng on osa RMK õpilastele suunatud metsateadlikkuse edendamise kavast. Kava põhiosa moodustavad loodushariduslikud programmid RMK looduskeskustes. Õpilaste loodusharidust edendab RMK  kaheksandat  aastat. Eelmisel aastal osales RMK loodusteadlikkust edendavatel üritustel 15 300 inimest.

Täpsemat infot mängu kohta leiab kodulehelt http://metsasemu.rmk.ee/

RMK majandada on 38% Eesti metsadest. RMK ülesannete hulka kuuluvad teiste seas ka metsapuhkuse korraldamine ning loodusharidusliku teabe jagamine.

Lisainfo:

Anu Almik
RMK puhkemajanduse osakonna projektijuht
676 7390