Riigimetsast koristati 65 tonni prügi 03.10

Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK)  ja MTÜ Timur ühistöös korraldatava üle-Eestilise metsakoristuskampaania “Mets puhtaks!” käigus koristasid RMK töötajad ja 1000 vabatahtlikku tänavu riigimetsast ca 65 tonni prügi.

”Tänavu ei keskendunud me mitte niivõrd kokkukorjatud prügi hulgale, vaid pigem probleemi teadvustamisele ja  ennetustööle - inimeste teavitamisele nende keskkonnateadlikkuse tõstmiseks erinevate reklaamikanalite kaudu,” kommenteeris MTÜ Timur vabatahtlike koordinaator Helvin Kaljula.

Nagu ka varasematel aastatel, leiti kõige rohkem kodutehnikat, olmejäätmeid, ravimeid, autokumme, -vrakke ja -osi. “Tavapärasest rohkem oli sel aastal metsas ehitusprahti. Arvestades ehitusbuumi ei ole see aga üllatav,” arvas kampaania RMK poolne koordinaator, RMK metsamajanduse keskkonnajuht Toomas Väät.

Kampaania “Mets puhtaks!” toimus tänavu kuuendat korda. Kampaaniat on plaanis jätkata ka järgmisel sügisel.

Kokku on prahistatud alasid riigimetsas seire andmetel ligi 500 hektarit. Selle koristamiseks kulutab RMK aastas üle miljoni krooni. Möödunud aasta jooksul kogus RMK riigimetsast kokku üle 560 tonni prügi.


Lisainfo:

Helvin Kaljula
MTÜ Timur projektijuht
tel 566 54 319
www.timur.ee

Toomas Väät
RMK metsamajanduse keskkonnajuht
tel 520 5734
www.rmk.ee