Eesti metsad saavad elektroonse tuleseiresüsteemi 02.11

Järgmisel aastal alustatakse Eesti metsades elektroonse tuleseiresüsteemi väljaehitamist.  Esimesena saavad seireseadmed mitmel korral suurtes tulekahjudes kannatanud Vihterpalu metsad.

Sarnane süsteem on kasutusel näiteks Saksamaal Berliini ümbruse metsade tuleseireks. See koosneb kõrgehitistele (Eesti oludes näiteks mobiilsidemastidele) paigaldatud ja 360 kraadi ulatuses pöörduvatest kaameratest ning tarkvarast, mis võimaldab operaatoril huvipakkuva koha üldpildist välja suurendada ja teavitab automaatselt operaatorit, kui mõne kaamera vaateväljas on aset leidnud olulised muutused (tuli või suits). Kaamerad ja spetsiaalselt põhjamaadele kohandatud tarkvara on varustatud lahendustega, mis võimaldavad minimeerida valehäired. Lisaks on kaamerad varustatud suitsutuvastusseadmetega.

Süsteem võimaldab määratleda põlengukoha 10-20 m täpsusega. Üks kaamera võimaldab maastikku jälgida kuni 20 km raadiuses. Esimesel etapil paigaldatakse Vihterpalu ümbruse metsadesse kokku 5 kaamerat.

Seiresüsteemi ehitamisega on plaanis alustada aprillis. Selle testimiseni loodetakse jõuda juulis.

Projekti maksumuseks on 8 miljonit krooni. Keskkonnainvesteeringute Keskus annab selleks 4,67 miljonit krooni, ülejäänud kulud katab RMK.

„Ehkki projekti eestvedajaks on RMK, jälgitakse loomulikult kõike kaamerate vaateväljas toimuvat,” ütles RMK peadirektor Ülo Viilup. „Tuli ju ei küsi edasi levides, kelle mets see on ja kas selle külge võib hakata.”

Süsteemi edasine arendus otsustatakse selle põhjal, kuidas see Vihterpalus tööle hakkab.

Riigimetsa majandaja RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine. RMK kasvatab metsauuendusmaterjali, korraldab metsatöid, tegeleb metsa ja puidu müügiga ning korraldab ulukihoolet. Lisaks loob RMK looduses liikumise ja metsapuhkuse võimalusi puhkealadel ning kujundab loodusteadlikkust. RMK majandada on 38% Eesti metsadest.

Lisainfo:
Vaike Pommer
Seiresüsteemi projektijuht
676 7838