Soe talv mõjutas RMK majandustulemusi 26.04

Haruldaselt soe ja vihmane jaanuar ning torm avaldasid mõju Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) I kvartali majandustulemustele. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga langes metsamaterjali müügimaht ligi 18% võrra.  Samas müüb RMK just esimeses kvartalis kuni 40% aastasest metsamaterjali kogusest.

RMK müüs esimeses kvartalis 625 000 tihumeetrit puitu koguväärtusega 352 miljonit krooni. Eelmisel aastal müüdi samal ajal 758 000 tihumeetrit puitu koguväärtusega 340 miljonit krooni.

“Seoses jaanuaritormiga olime sunnitud vähendama plaanilist raiet okaspuumetsades ja otsima tööjõudu ning tehnikat tormis kannatanud metsade korrastamiseks ja tormimurru likvideerimiseks,” ütles RMK metsamajanduse turundusjuht Ulvar Kaubi. “Samuti avaldas majandustulemustele mõju soe ja märg jaanuar tervikuna - korralikult sai metsaraidega alustada alles veebruaris, kui külmaks läks.”

Aasta lõikes loodab Kaubi siiski, et RMK jõuab hiljemalt aasta lõpuks vähemalt eelmise aasta tasemele.  “Ehkki selline talv on minu praktikas esmakordne ja olukord kogu RMK-le veidi harjumatu, ei näe ma põhjust, mis takistaks RMK-l järgnevatel kuudel jaanuaris kaotatut tasa teha.”

Võrreldes möödunud aastaga vähenes I kvartalis ka kasvava metsa raieõiguse müük. Raieõigusi müüdi 113 000 tihumeetrile 32 miljoni krooni väärtuses ehk 95 000 tihumeetri ja 21 miljoni krooni võrra vähem kui möödunud aastal samal ajal. See ei ole seotud siiski metsatöödeks ebasobiva talve, vaid RMK plaanidega kasvava metsa raieõiguse müügi osakaalu majandustegevuses lähiaastatel tugevasti vähendada.

Praegu kestab riigimetsades seoses lindude pesitsusajaga iga-aastane raierahu. Raietöödega alustatakse uuesti  jaanipäevast. Raied ei ole peatatud ainult tormikahjustuste likvideerimise piirkondades.

RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine: metsa uuendamine, kasvatamine ja kasutamine ning metsakaitse korraldamine. RMK korraldab riigimetsades ulukihoolet ning tagab igaüheõigusega seotud metsakasutuse.

Lisainfo:
Ulvar Kaubi, RMK metsamajanduse turundusjuht (kommentaarid)
tel 628 1521, 513 7042
e-post ulvar.kaubi@rmk.ee

Marko Kadanik, RMK meediasuhete juht (andmed)
tel 628 1595, 503 1633
e-post marko.kadanik@rmk.ee