Kümme aastat Eesti metsapoliitikat 06.09

6.-7. septembril tähistati kümne aasta möödumist Eesti Metsanduse Arenguprogrammi (EMAP) käivitamisest. Sel puhul toimus Sagadi mõisas rahvusvaheline seminar Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) ja Soome Metsavalitsuse korraldusel. Seminari avas keskkonnaminister Villu Reiljan.

Lisaks tagasivaadetele Eesti metsandusse tutvuti seminaril ka Soome Metsavalitsuse arenguga samal ajaperioodil, vaeti metsanduse erinevaid arenguvõimalusi järgneval kümnel aastal ning anti Eesti metsapoliitika kujunemisele ka rahvusvaheline hinnang välisspetsialistide poolt.

Eesti Metsanduse Arenguprogramm kestis kolm aastat, oli suunatud  metsapoliitika väljatöötamisele ning päädis Metsaseaduse vastuvõtmisega Riigikogus ja RMK moodustamisega. “Selle jätkuprotsessid mõjutavad Eesti metsanduse arengut siiani,” ütles programmi tolleaegne koordinaator, RMK nõukogu praegune esimees Andres Onemar. “Seminari mõte oligi programmile tagasi vaadata ja hinnata, mida oleks tolleaegsetest protsessidest õppida ning millest oleks kasu tänapäeval ja tulevikus.”

“See oli üks esimesi kordi, kui poliitikakujundamisse Eestis õnnestus edukalt sisse tuua põhjamaine, konsensuslik mudel”, ütles metsapoliitika loomises PHARE programmi raames eksperdina osalenud Tallinna Ülikooli professor Georg Sootla.  “See viidi välja ametkonna kontekstist ja kujunes laiapõhjaline arutelu, mis tõstis protsessi usaldusväärsust. Samuti korrastasid algatatud protsessid puiduturu ja muutsid selle läbipaistvaks.”

Programm kutsuti ellu Keskkonnaministeeriumi ja selle haldusalas olnud Metsaameti poolt. Seda aitas rahastada Soome riik. Lisaks Eesti spetsialistidele ja huvigruppidele osalesid selles mitmed konsultandid ja eksperdid Soome ja Taani erinevatest teadus- ja riigiasutustest.

Lisainfo:

Andres Onemar,
RMK nõukogu esimees,
EMAP koordinaator 1995-1998
tel 504 4331