Tänavu juba viiendat aastat toimunud õpilastööde konkursil "Rõõm ja mure metsast" valiti välja parimad metsateemalised ajalehed ja ajakirjad. 22.11

Tänavu juba viiendat aastat toimunud õpilastööde konkursil “Rõõm ja mure metsast” valiti välja parimad metsateemalised ajalehed ja ajakirjad. Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) ja Eesti Ühispanga korraldatud õpilastööde konkursile esitati tänavu 99 tööd.

Eelnevatel aastatel on kooliõpilased uurinud oma klassi puud, koostanud metsaraamatut, metsakalendrit ja metsamappi. Sel aastal oli konkursi ülesandeks panna kokku metsandusteemaline meediaväljaanne. Konkursitöödest tõsteti enim esile Tallinna Saksa Gümnaasiumi 8c klassi kuukirja "Metsasaks".

Lisaks Eestimaa eri paigust saadetud 99 metsaajalehele ja -ajakirjale käsitleti probleeme metsas ka kolmes videoreportaažis ja mõnedel internetilehekülgedel. Eriliste töödena paistsid silma ristsõnad, viktoriinid ja nuputamisülesanded.

Peamiste teemadena käsitleti õpilastöödes metsa mitmekesisust ja ilu. Tegevustest köitis enim õpilaste tähelepanu metsaradadel matkamine, loomade tegutsemisjälgede uurimine, metsa istutamine ja hooldamine ning taimedega tutvumine. Suurima murena toodi välja inimese hoolimatu suhtumine metsa – prügi mahapanek, röövraied, metsloomade hukkumine maanteedel ja metsatulekahjud.

Huvitavamad konkursitööd vastasid meediaväljaande nõuetele: teemad olid jagatud rubriikidesse, esilehelt võis lugeda sisuülevaadet, sisaldasid intervjuusid, ülevaateartikleid, uudiseid ning ka reklaame, ristsõnu, kuulutusi, koomikseid, horoskoope ja kõike muud ajalehtedele-ajakirjadele omast.

Ka tööde kujundus oli väga mitmekesine. Algklasside metsaajakirjadest võis leida iga õpilase enda kirjutatud ja joonistatud lehekülgi, seevastu põhikoolide õpilased olid kasutanud arvutitundides omandatud oskusi.

Ligi pooltele metsa uurinud klassidele on auhinnaks Sagadi looduskooli, RMK loodusmajade või looduskeskuste korraldatud talveprogramm, mille käigus meisterdatakse jõulumeeneid, valatakse õnnetina, tehakse lõket ja tutvutakse talvise metsaeluga. Metsaelu ja -töid tundva inimese juhendamisel saavad ajalehti-ajakirju koostanud õpilased süvendada oma teadmisi Eestimaa metsast.

Õpilastööde konkursi “Rõõm ja mure metsast” töödega saab Sagadi looduskoolis tutvuda 1.-17. detsembrini, samal ajal toimuvad seal ka jõuluprogrammid.

Eesti riigimetsa majandaja RMK kasvatab metsauuendusmaterjali ning korraldab metsatöid, ulukihoolet ning jahi- ja loodusturismi. Samuti loob RMK oma puhkealadel võimalusi igaüheõiguse alusel metsa külastamiseks ning jagab loodushariduslikku teavet.

Lisainfo
Tiina Reintal, RMK Looduskooli metoodik
telefon 325 8881, 513 7405
e-post tiina.reintal@rmk.ee