Tänavu kevadel istutati Eesti riigimetsa ligi 11 miljonit noort puud 16.06

Tänavu kevadel istutati Eesti riigimetsa ligi 11 miljonit noort puud

Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) istutas aprillist juuni alguseni kestnud metsaistutamise hooaja jooksul Eesti riigimetsa ligi 11 miljonit noort taime. Osa kevadisest metsaistutusest toimus maikuus laulu- ja tantsupeoliste ja vabatahtlike kaasabil toimunud metsaistutustalgute käigus.

Kokku istutas RMK sel kevadel 3924 hektarile riigimetsamaale 9,8 miljonit taime, valdavalt oli tegu kuuseistikutega. Lisaks istutati täiendavalt 0,9 miljonit taime 1591 hektarile varasematel aastatel rajatud kultuuridele. Osa tänavusest metsaistutusest viidi läbi laulu- ja tantsupeoliste ning vabatahtlike kaasabil toimunud miljoni puu istutamise talgute käigus.

RMK metsamajanduse turundusjuhi Ulvar Kaubi sõnul võib mais toimunud metsaistutamistalgud lugeda igati kordaläinuks, sest toetajaid ja kaasaaitajaid oli rohkemgi, kui algselt loodeti. “Ühine metsaistutamine kinnitas veelkord meie sügavat uskumust selle kohta, et eestimaalased armastavad loodust ja metsa ning aitavad rohelise keskkonna säilimisele meeleldi ka ise kaasa,” sõnas Kaubi.

1.-16. maini toimunud metsaistutustalgute käigus pandi Eesti riigi- ja erametsadesse kasvama üle ühe miljoni väikese puu. Riigimetsa istutati taimi kokku 353 hektaril 0,7 miljonit, erametsas pandi kokku 240 hektaril kasvama 0,3 miljonit noort puud. Istutustalgutel osales üle 12000 laulu- ja tantsupeolise ning ligi 8000 vabatahtlikku.

Metsaistutamistalgute käigus istutati era- ja riigimetsa valdavalt kuuski, aga ka mände, kaski ja sangleppi. Ühine metsaistutamine võeti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutuse algatusel tänavu ette esmakordselt. Kampaania  käigus rõhutati metsade tähtsust eestlaste jaoks, ühtlasi oli see ka tantsu- ja laulupeoliste sõnum selle kohta, et tänavuaastase tantsupeo moto on “Las jääda ükski mets”. Samuti tähistas ühisaktsioon Eesti astumist Euroopa Liitu.

Metsa uuendamine ja uute taimede istutamine on RMK oluline tegevussuund. “Selleks, et metsa säästlikult ja efektiivselt majandada, peab selle eest aastakümnete jooksul hoolt kandma,” sõnas Ulvar Kaubi. Sel kevadel istutati metsamajanduse turundusjuhi sõnul riigimetsa puutaimi pisut vähem kui eelmisel aastal. “Taimede vajadus sõltub uuendamisele tulevate alade suurusest ja iseloomust,” ütles ta ja lisas, et lähematel aastatel väheneb metsauuendamise vajadus seoses raiemahtude vähenemisega.

Eesti riigimetsa majandaja RMK on riigitulundusasutus, mille ülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine. RMK kasvatab metsauuendusmaterjali, korraldab metsatöid, tegeleb puidu müügiga, korraldab ulukihoolet ning jahi- ja loodusturismi. Samuti loob RMK oma puhkealadel võimalusi igaüheõiguse alusel metsa külastamiseks ning jagab loodushariduslikku teavet.

Lisainfo:
Ulvar Kaubi, RMK metsamajanduse turundusjuht
tel 628 1521, 513 7042
e-post ulvar.kaubi@rmk.ee
www.rmk.ee